Glöm vallöftena om minskad invandring

Insändare
PUBLICERAD:
I december i år kommer, om inget särskilt inträffar, den nuvarande regeringen att skriva under ett FN-dokument där migration klassas som en mänsklig rättighet, vilket innebär att vem som helst, hur som helst, kan migrera till vilket land som helst i världen, menar debattskribenten.
Foto: Ola Torkelsson
I december i år kommer, om inget särskilt inträffar, den nuvarande regeringen att skriva under ett FN-dokument kallat ”Global Compact on safe, orderly and regular Migration”. I dokumentet klassas migration som en mänsklig rättighet, vilket innebär att vem som helst, hur som helst, kan migrera till vilket land som helst i världen.

Det finns inga begränsningar heller när det gäller antal personer. I praktiken likställs migranter med flyktingar i avtalet, vilket man inte gör i FN:s flyktingkonvention.

Avtalet sägs vara icke bindande, men eftersom mänskliga rättigheter har hög status i Sverige så kommer en underskrift att få långtgående konsekvenser för landet.

USA, Australien och Ungern har sagt nej till avtalet eftersom man bedömer att det hotar den nationella suveräniteten. Polen är på samma linje och i Tyskland och Österrike pågår kraftfulla diskussioner.

Man får ett intryck av att bakom avtalet ligger de globalistiska funderingar som finns inom både Bilderberggruppen och Trilaterala Kommissionen. I den senare är Annie Lööf (C) för övrigt medlem. Ingen av organisationerna kan påstås vara demokratiska.

Det har varit tyst i svenska media om detta avtal och det är märkligt att det inte varit uppe till diskussion i valrörelsen. Man kan tycka att det vore rimligt att svenska folket skulle få lämna synpunkter på ett avtal som sannolikt kommer att få mer långtgående konsekvenser för landet än den nuvarande invandringspolitiken.

Den ekonomiska baksmällan av svensk invandringspolitik håller nu på att drabba landets kommuner med full kraft. I till exempel Halmstad måste kommunen nu skära ner verksamheten i socialtjänsten med drygt 60 miljoner kronor på grund av de 300 ensamkommande flyktingbarn man tagit emot.

De effekterna är bara en mild västanfläkt mot vad som skulle inträffa om Sverige skriver under avtalet med FN och vi i praktiken får fri migration till landet.

Stefan Hallberg

1:e vice ordförande SD Karlsborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.