Håll USA/Nato borta från svenskt territorium!

Debatt
PUBLICERAD:
Sverige ska hålla USA/Nato borta från svenskt territorium och sluta öva anfallsstrid mot Ryssland, menar Per Blomquist i sin replik.
Foto: Gorm, Kallestad
Replik till Gunnar Hökmark (M) i SLA 19/10, 31/10 och Hergus Palmquist i SLA 27/10.

Gunnar Hökmark (M) framför 19/10 att Sverige inte kan möta ”de hot Sverige står inför idag” ensamt. Det har Sverige aldrig kunnat i modern tid. Likväl hävdar GH och tidigare försvarsministern att svensk anfallsinsats på Nordkalotten har positiv effekt på svenskt försvar. Militärstrategiskt fel! Sverige försvarar inte ens sitt markterritorium.

”Hur länge ska vi medborgare behöva delta i detta okunniga och/eller falska spel som några få ledande politiker och militärer har dragit Sverige in i?” frågade jag på goda grunder (24/10). Spel? Ja, en synnerligen oklar solidaritetsförklaring till grund för anfallsstrid mot främmande makt!

Hergus Palmquist åberopar generalmajor Karlis Neretnieks och överste Bo Hugemark, ledamöter ur Kungl. Krigsvetenskapsakademien, för anslutning till Nato. De skriver i debattboken Till bröders hjälp hur Sverige ska anfalla över Östersjön mot Baltikum, där balter och ryssar har kommit i konflikt med varandra. Sveriges offensiv sker, eftersom USA/Nato antas vara sena. Helt orealistiskt!

Vad som är mest krigiskt av småstaten Sverige – orealistisk övning på Nordkalotten eller anfall över Östersjön – får läsarna att avgöra.

Att anfallskrig kan rekommenderas av kunniga ledamöter ur akademin måste bero på att Sverige mentalt fastnade i ett politiskt scenario, militärt felaktigt, som lärdes ut i försvarsutbildningen under kalla kriget, nämligen att Sovjetunionen/Warszawapakten angrep över Östersjön. I Sverige har vi inte frigjort oss från denna mentala låsning vare sig säkerhetspolitiskt eller försvarspolitiskt.

Den kände strategen Raimo Jakola, som har tjugo års erfarenhet av militärstrategiska hotprognoser och framtidsinriktade strukturstudier inom försvaret (1974–1994), skriver i tidningen Skärgården:

”I nordvästra Ryssland finns idag tre fjärrstridsenheter med precisionsstyrda och målsökande robotar med konventionella och kärnstridsspetsar som i norra Sverige når mål ner till linjen Skellefteå-Sorsele och i södra Sverige (från Kaliningrad) upp till linjen Halmstad- Stockholm. Målen nås beroende på typ av robot fem till trettio minuter efter uppskjutning från ryskt territorium.”

Raimo nämner att USA har motsvarande prestanda. Oavsett vem som inleder det osannolika kriget vill han inte ha en krigsskådeplats på svenskt territorium.

Sverige ska hålla USA/Nato borta från svenskt territorium och sluta öva anfallsstrid mot Ryssland! Sverige kan bli mål, om Ryssland inleder först och självfallet än mer sannolikt om USA/Nato är här först.

Ja, Hergus undertecknande med akademin kan vara vilseledande. Både jag och dina sympatisörer har syndat. Akademien har och ska inte ha någon ensartad uppfattning. Det är själva meningen med akademin.

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.