Moderaternas “verklighet” är i grunden fel

Debatt
PUBLICERAD:
Moderaternas debattartikel bygger på Carl Bildts uppfattningar från 1980-talet som redan då var omoderna, menar debattskribenten.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Replik. I SLA 7/12 skriver Beatrice Ask (M) och Sten Bergheden (M): ”Verkligheten är sådan att om en konflikt bryter ut i vårt närområde är det mycket osannolikt att Sverige, på grund av sitt strategiska läge, skulle kunna hålla sig utanför”. M ställer även krav på en fördubbling av försvarsanslagen och anslutning till Nato i motion 2018/19:2946.

”Verkligheten”, som M åberopar, är i grunden fel. Konflikten står mellan USA/Nato och Ryssland. Sverige kan bidra mot krig för fred och verka krigsavhållande.

Strategen Raimo Jakola, med genuin kunskap i stormaktsstrategi och framförallt tekniskt kunnig, har i några artiklar i tidningen Skärgården beskrivit verkligheten nu och i framtiden. Han skriver bland annat:

”I nordvästra Ryssland finns idag tre fjärrstridsenheter med precisionsstyrda och målsökande robotar med konventionella och kärnstridsspetsar som i norra Sverige når mål ner till linjen Skellefteå-Sorsele och i södra Sverige (från Kaliningrad) upp till linjen Halmstad-Stockholm. Målen nås beroende på typ av robot fem till trettio minuter efter uppskjutning från ryskt territorium.

Enheterna har två typer av mark- och sjömålsrobotar. Missilrobot som med 2300 m/s följer en femtio kilometer hög ballistisk bana mot mål. Kryssningsrobot som med 300 m/s flyger tjugo till hundra meter över terrängen mot mål. Båda har hög träffsannolikhet och kan i banan ominriktas mot nytt mål och göra undanmanövrar som skydd mot bekämpning från marken.

Typerna är var för sig extremt svåra att bekämpa. Än svårare att bekämpa är en samlad attack med båda typerna. Effektivt skydd mot fjärrstridsenheternas robotattacker förutsätter därför kort- och långräckviddigt luftvärn med förmåga att bekämpa attackerande robotar.”

USA och Ryssland har och utvecklar robotar, som kan förflyttas i containers på marken, till sjöss och i luften. Norden är och kan än mer bli omringat av den moderna robottekniken. Vårt vidsträckta markterritorium med indirekt defensivt försvar kan ge bidrag mot krig för fred, menar Jakola. Duellstrid med egna eller USA:s stridskrafter får inte tillåtas förekomma på svenskt markterritorium, menar han. Då kan samhällsstrukturer slås sönder helt i onödan och ge ohyggliga förluster.

Ja, duell i det nationella försvaret, som tidigare framförts i SLA är helt orealistiskt! M föreslår i sin motion en modern analys i försvarsfrågan. Mycket bra! Men M:s artikel här bygger på Carl Bildts uppfattningar från 1980-talet som redan då var omoderna.

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.