Centern och försvarsfrågan

Insändare
PUBLICERAD:
Varför är C och övriga gamla allianspartier så krigiska? Stormakterna hotar med det ”osannolika” kriget. Skulle krig utbryta, bör Sverige inte delta i den fruktansvärda inledande duellen tillsammans med USA/Nato, menar insändarskribenten.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

“Det försämrade omvärldsläget inte minst i vår del av världen kräver ökad försvarsförmåga”, heter det i Centerpartiets motion 2018/19:2840. Ja, framför allt utvecklar både USA/Nato och Ryssland militära maktmedel – flyg och robotar – med vilka de kan skapa stor förödelse på kort tid och behärska stora landområden. Vårt insatsförsvar slås ut om det står i vägen.

Sverige har ett vidsträckt landterritorium med stor betydelse för båda dessa stormakter. Just denna ”betydelse” gör att båda kan avstå anfall på Sverige.

Avstå? Ja, ingen av parterna behöver vårt landterritorium inledningsvis, då kampen om luftrummet med stor sannolikhet avgörs. Många experter menar att efter den inledande kraftmätningen kan kriget vara över. Och i ett neutralt skyddande markterritorium kan parterna se en stor fördel i denna inledande kraftmätning. Det kan även gälla om kriget fortsätter!

Att avstå innebär för krigets parter att spara på de allra dyrbaraste resurserna. De behövs för att säkra inledande framgångar. De kan behövas på stora avstånd från det egna territoriet för att förstärka och för att agera om kriget skulle bli utdraget till tid och rum.

Behövs då ett svenskt försvar? Ja, utan försvar kan landområdet tas kuppartat. Det får inte ske. Det kan förhindras genom C:s krav på ökad förmåga att utöva försvar över hela vår yta. Planering av storkrig är dyrbart. Även delar av Sveriges territorium som inte omedelbart kan behärskas kan ge huvudantagonisten fördelar i Sverige. Hellre avstå än att ge motståndaren stora fördelar.

Medlemmar i S, V, SD och säkert fler medborgare inser tydligen att Sveriges självständighet och neutralitet ska ligga till grund för vår planering för svensk säkerhets- och försvarspolitik: att verka mot krig för fred.

I spetsen på stormakternas politik, diplomati, ekonomi, kultur sitter de militära medlen med vilka de hotar varandra i det fruktansvärda inledande och ”osannolika kriget”. Sverige ska inte delta i vare sig hot eller krig. Stormakterna beslutar om krig eller inte!

Varför är C och övriga gamla allianspartier så krigiska? Stormakterna hotar med det ”osannolika” kriget. Skulle krig utbryta, bör Sverige inte delta i den fruktansvärda inledande duellen tillsammans med USA/Nato. Förödelsen förs då omedelbart till vårt markterritorium!

Politik kan ändras, värnplikt införas med kraft och ett indirekt defensivt försvar planeras som kan fungera verkligt krigsavhållande. Tvingas vi till krig ska även det genomföras med politisk klokhet och militär fasthet.

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.