Hoppa till huvudinnehållet

Skövdes expansion hänger inte på statsbidrag

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik till debattartikeln med rubriken ”Skövde missar möjligheten till fler innevånare” i SLA den 2 januari.

Tre socialdemokrater angriper att Sveriges riksdag beslutat att fastställa Moderaternas och Kristdemokraternas alternativ till statsbudget istället för övergångsregeringens ”opolitiska” variant.

Det är riktigt att skattetrycket minskar med den nya budgeten. Det är arbete som ligger till grund för de skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. En förutsättning för att människor ska utbilda sig och arbeta är att det faktiskt lönar sig att göra dessa ansträngningar. Därför sänker M och KD skatten på både arbete och pensioner.

Vi konstaterar, tvärtemot vad S-skribenterna felaktigt påstår, att M-KD-budgeten ger Sveriges kommuner bättre och mer stabila förutsättningar än vad övergångsregeringen förmådde prestera. Budgeten innehåller sammanlagt ytterligare 4,1 miljarder kr i statsbidrag till kommunerna. Denna förstärkning av välfärdens kärna sker tillsammans med efterlängtade och nödvändiga satsningar på statens fundamentala uppgifter; polisen och försvaret.

Budgeten innebär en besparing på verkningslösa och oförsvarbara utgifter. Därmed avslutas bland annat investeringsstödet för hyresbostäder, som i huvudsak använts till att delfinansiera redan beslutade och planerade bostadsbyggnationer.

Det krävs mer genomgående och medvetna politiska åtgärder än så för att komma tillrätta med den dysfunktionella svenska bostadsmarknaden. Rörligheten i det samlade beståndet behöver öka. Därför behöver företeelser som hyressättning, reavinstbeskattning, ränteavdrag och amorteringskrav ses över och reformeras som en helhet som leder till en bättre optimerad användning av det befintliga beståndet.

Ett kosmetiskt och i huvudsak verkningslöst statsbidrag skyler inte över S-MP-regeringens försumlighet i att agera och vidta åtgärder mot bostadsbristen. Bostäderna blir generellt varken fler eller billigare för att staten häller skattepengar i byggbolagens fickor, under tiden som statsstödet funnits har de genomsnittliga byggkostnaderna ökat med runt 50 procent.

Den huvudsakliga effekten har alltså blivit att göra det dyrare att bygga, inte billigare. Att staten betalat fördyringen är ett rent slöseri med skattemedel. För Skövdes del har inte några nya bostäder planerats på grund av bidraget. Problemet är alltså inte att statsbidraget försvinner, utan att det bidragit till de högsta byggpriserna i hela EU, vilket orsakar bekymmer tills marknaden och priserna normaliserats.

Skövde kommun behöver fler studentbostäder för att svara mot den expanderade högskolans behov. Alliansen kommer att ta ansvar för att dessa byggs. Skövdebostäder har den ekonomiska kraften att göra det. Skövdes fortsatta expansion står inte och faller med statsbidrag.

Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Bernt Mårtensson (M), ordförande AB Skövdebostäder

Anders G Johansson (M), ordförande byggnadsnämnden

Artikeltaggar

Debatt