God parkeringsövervakning

Insändare
PUBLICERAD:
Replik till signaturen “Undrande” i SLA 9/1.

Hej! Tack för din insändare. Syftet med det nya parkeringshuset vid Mode har inte varit att komma till bukt med felparkerare i centrum, utan främsta anledningen är att öka antalet pendelparkeringar, men också förbättra för handeln och verksamheterna i området.

Vår samlade bild är att vi har en god parkeringsövervakning i Skövde, där en indikation på detta är att det under de senaste åren skrivits fler än 4 000 anmärkningar per år. Intäkterna från gatorna i stadskärnan visar inte heller på att det bara är ett fåtal som gör rätt för sig. Med det sagt strävar vi alltid efter att bli bättre, och håller därför på att utöka övervakningen.

På bilden du bifogade i din insändare ses bilar stå parkerade på Helenaskolans mark. På kommunens fastigheter är det inte kommunen själv som sköter övervakningen, utan det är en privat aktör.

Jag tror att det tar ett tag för nya vanor att sätta sig och för bilister att börja använda nya parkeringshuset fullt ut. Givetvis kan vi bättre uppmärksamma parkeringshuset Mode för att fler ska hitta dit. Det tar jag med mig i vårt vidare arbete.

Vänliga hälsningar:

Daniel Lindh

gatu- och naturchef, Skövde kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.