En klimatneutral byggsektor 2045

Debatt
PUBLICERAD:
2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet, menar Maria Skoog, Sveriges Byggindustrier, i sin debattartikel.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sveriges växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Sveriges Byggindustrier har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Under hösten samlade Sveriges Byggindustrier engagerade personer från hela värdekedjan för att kicka igång arbetet. Konsulter, arkitekter, byggföretag, materialleverantörer och fastighetsägare diskuterade och prioriterade vad som behöver göras. Resultatet av detta blev ett antal utvecklingsprojekt som nu framöver ska köras igång.

Bygg- och anläggningsbranschen har sedan tidigare kommit en bit på väg men vill nu ta krafttag och det är samverkan genom hela värdekedjan som gäller för att lyckas nå ända fram emot högt men nödvändigt uppsatta mål. Viktiga framgångsfaktorer initialt är att arbeta fram relevanta klimatkrav i både privat och offentlig upphandling. Vi ska också jobba med utbildning och uppföljning. Redan 2030 ska utsläppen ha halverats!

Den 30:e januari kommer Sveriges byggindustrier i Skaraborg att hålla en workshop och på så sätt rulla igång arbetet på ett mer lokalt plan. Vid detta tillfälle är bland annat tjänstemän vid kommunala bostadsbolag inbjudna. Det är viktigt att vi når ut till alla landsdelar och förankrar färdplanen på bred basis.

Maria Skoog

Sveriges Byggindustrier (BI)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.