Skaraborg har modet att samarbeta!

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Skaraborgs kommuner har lång och positiv erfarenhet av att arbeta tillsammans, skriver 15 kommunalråd.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Nyckelordet i dagens arbetsliv och för ledarskap i tiden är samarbete. Det kräver dock såväl mod, resurser som tillit.

Mod att delvis släppa den egna kontrollen för att kunna åstadkomma ännu mer tillsammans. Resurser för att det verkligen skall hända något. Tillit så att var och en litar på varandra och gläds åt varandras framgångar.

Skaraborgs kommuner har lång och positiv erfarenhet av att arbeta tillsammans kring olika frågor där samarbetet gör oss starkare än vad det skulle göra att driva utveckling var och en för sig. Inför den nya mandatperioden tar vi nu gemensamt på oss ledartröjan och kavlar upp ärmarna för att öka takten i och för Skaraborgs hållbara tillväxt. Här är några goda exempel som vi tillsammans vill förädla:

- Genom att gå samman har vi sett till att E20 byggs ut med sikte på kapacitet och trafiksäkerhet. Utbyggnaden följer plan och redan 2025 kommer vi alla att kunna färdas på en helt mittseparerad väg genom Skaraborg. Vi arbetar också för att stärka andra stråk som är viktiga för Skaraborg. Genom att tala med en röst får vi som aktiv provins även genomslag på regional och nationell nivå.

- En förutsättning för god utveckling är framsynt fysisk samhällsplanering. Det finns många områden där samverkan kring fysisk planering kan skapa mervärde både för kommuner och andra aktörer. Därför skapar vi nu gemensamma planer för infrastruktur och besöksnäring.

- Besöksnäringen är ett område där samverkan har pågått länge och med mycket goda resultat. Nu går vi vidare med att göra Skaraborg till en ännu attraktivare destination och investeringsplats, där vi bortser från kommungränser och utvecklar tillsammans. Viktigast är att besökarna stannar längre, gör mer och kommer tillbaka, eller helst flyttar hit!

- Samverkan om kompetensförsörjningen är avgörande för att attrahera, utveckla och behålla kompetenser i och till Skaraborg. Gott exempel på detta är att ungdomar sedan länge kan söka vilken gymnasieskola de vill i Skaraborg. Även samverkan inom vuxenutbildningen är väl utbyggd så att arbetsgivare i Skaraborg skall kunna få tag i utbildad personal. På motsvarande sätt har vår närsjukvård utvecklats till ett nationellt föredöme.

- Business Region Skaraborg arbetar för att attrahera fler företag och arbetstillfällen till Skaraborg. Efter kartläggning kring Skaraborgs resursbaser vet vi vilka styrkeområden som finns och därmed vilka företag som skulle tjäna på att etablera sig här. För potentiella företag innebär det bland annat närhet till kunder, leverantörer, kompetenser samt kundrelevant lokal forskning och utveckling.

Lyckas vi med de olika gemensamma satsningarna kommer Skaraborg i närtid att bli Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion, efter våra tre storstäder! Avgörande för denna hållbara tillväxt är ledarskap i samverkan. Därför är detta temat på den tredje Skaraborgsdagen 31 januari, då ledarna i och för Skaraborgs näringsliv, akademi och offentlighet fyller Vara Konserthus. För att Skaraborg ska få fler arbetstillfällen, företag, bostäder, besökare och bättre infrastruktur samt kompetensförsörjning, kraftsamlar vi alla tillsammans med mod, resurser och tillit!

Katarina Jonsson Skövde

Jonas Sundström Lidköping

Anna-Karin Skatt Tidaholm

Daniel Andersson Essunga

Dan Gabrielsson Falköping

Kent Larsson Grästorp

Carina Gullberg Gullspång

Susanne Andersson Götene

Catrin Hulmarker Hjo

Catarina Davidsson Karlsborg

Johan Abrahamsson Mariestad

Ylva Pettersson Skara

Rolf Eriksson Tibro

Bengt Sjöberg Töreboda

Gabriela Bosnjakovic Vara

Ordförande i respektive kommunstyrelse

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.