Skövde behöver en koldioxidbudget

Debatt
PUBLICERAD:
Med en koldioxidbudget i Skövde kommer vi kunna se svart på vitt hur mycket, var och hur snabbt vi måste minska utsläppen i kommunen, menar debattskribenterna.
Foto: Hasse Holmberg / TT

Sommarens extremväder blev en väckarklocka för många. Effekterna av klimatförändringarna märks mer och mer, och krafttag krävs för att vända utvecklingen. Nya verktyg behövs på både europeisk, nationell och lokal nivå för att vi ska lyckas med denna kursändring i klimatarbetet. Därför är det hög tid för Skövde kommun att upprätta en koldioxidbudget.

Vad är då en koldioxidbudget? Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader måste vi hålla mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären under en viss gräns. Det utgör vårt kvarvarande utsläppsutrymme – den budget av växthusgaser som vi har kvar att spendera. Likaväl som kommunen balanserar utgifter och inkomster i sin årsbudget, måste vi börja balansera våra utsläpp mot den kvarvarande koldioxidbudgeten.

I EU har Miljöpartiet och den gröna partigruppen nyligen fått igenom att en sådan budget ska användas för att analysera unionens utsläpp. Samtidigt har flera svenska kommuner, bland andra Malmö, Uppsala och Västerås, börjat upprätta egna koldioxidbudgetar. Det är dags för Skövde att sälla sig till den skaran.

En av de främsta fördelarna med en kommunal koldioxidbudget är att den skapar förutsättningar för lokalt klimatledarskap. På den kommunala nivån har vi bättre kunskap om lokala förutsättningar, jämfört med om insatserna skulle styras nationellt. Det ger oss bättre möjligheter att inkludera lokala företag och organisationer i arbetet med att få ned utsläppen. Det är bara genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer som vi kan nå resultat i klimatarbetet. Det är dags för oss att kroka arm och gemensamt ta tag i att minska utsläppen.

Det är särskilt viktigt för en kommun som Skövde, där utsläppen måste minska på många områden. Värmeverket, Volvo och Cementa spelar alla en viktig roll i det arbetet, samtidigt som vi gemensamt måste verka för att minska utsläppen från exempelvis transporter. En koldioxidbudget skulle ge oss tydliga spelregler för hur kommunens utsläpp ska minska, något som ger såväl offentliga som privata aktörer säkerhet för gröna investeringar och förutsättningar att axla lokalt klimatledarskap.

Koldioxidbudgetar gör det även lättare för väljarna att utvärdera olika klimatpolitiska förslag. Ligger det politikerna föreslår faktiskt i linje med budgeten? Det ställs hårda krav på kommunpolitiker att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Nu är det dags att kräva samma villkor för klimatpolitiken.

De globala klimatmålen känns ofta abstrakta. Med en kommunal koldioxidbudget görs de begripliga. Med en koldioxidbudget i Skövde kommer vi kunna se svart på vitt hur mycket, var och hur snabbt vi måste minska utsläppen i kommunen.

Budgeten skulle vara ett kraftfullt verktyg som skapar ordning och reda i den kommunala klimatpolitiken. Det är dags för Skövde att ansluta sig till en växande skara av klimatkommuner och upprätta en koldioxidbudget.

Jakop Dalunde

Europaparlamentariker Miljöpartiet

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet i Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.