Svensk sjukvård till hela världen

Debatt
PUBLICERAD:

Till sommaren införs nya generösa bestämmelser för invandring till Sverige. Bestämmelserna är ett resultat av Centerns och Liberalernas uppgörelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Bestämmelserna innebär bland annat mer generösa regler för anhöriginvandring, men det är förmodligen inte det som kommer att innebära den största förändringen för Sverige, den kommer för vår sjukvård och våra kommuner.

Man kommer nämligen att införa en ny asylgrund, en så kallad ”humanitär skyddsgrund”. Detta innebär att klimatkatastrofer och svår sjukdom, där personen riskerar att dö, kommer att utgöra grund för asyl i Sverige.

Notera att beslutet är taget utan någon som helst konsekvensanalys vare sig för staten, svensk sjukvård eller våra kommuner.

I praktiken så innebär detta att svensk sjukvård är tillgänglig för alla svårt sjuka I HELA VÄRLDEN.

Ingen vet hur många miljoner människor det handlar om. Att kalla beslutet omdömeslöst är nästan ett understatement.

Vad ska regeringen och dess samarbetspartier C och L göra om miljoner svårt sjuka människor söker asyl i Sverige? Beslutet innebär ju inte någon begränsning i antalet människor som kan söka asyl. Och är det den svenska läkarkåren som ska avgöra vilka som får asyl eller inte?

En uppfattning om kommande problem kan man få om man studerar svensk folktandvård och vad som hände där i samband med den s.k. flyktingkrisen. Kostnader och väntetider skenade då många av de asylsökande hade ett stort behov av omfattande tandvårdsåtgärder.

Är det någon som på fullt allvar tror att ovanstående beslut kommer att korta köerna eller minska kostnaderna för svensk sjukvård. Hur många fler kommer att dö i väntan på behandling då köerna ökar?

Hur ska kommunerna kunna hantera alla svårt sjuka som faller inom ramen för LSS och vad kommer kostnaderna för detta att bli?

När ”globalisterna” Annie Lööf och Jan Björklund får bestämma så är det ingen hejd på generositeten med svenska skattemedel. Konsekvenserna för de svenska skattebetalarna och vårdtagarna är i deras ögon helt ointressant.

Vad Sverige behöver är politiker som kan behandla skattebetalarnas pengar med gott omdöme och inte skänka bort dem för att ruinera svensk välfärd.

Stefan Hallberg

1:e vice ordförande SD Karlsborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.