Historien upprepar sig tills allt tar slut ….

Insändare
PUBLICERAD:
Replik till Nina Thool (SLA 1/2) och Lasse (SLA 4/2).

Till Nina så borde din överskrift varit “Det finns fler hot mot mänskligheten” och inte värre då detta grovt underskattar koldioxidproblemet. Kanske inte lika grovt som Lasse som negligerar detta totalt genom att inleda sin insändare med “Koldioxid är bra för människor”. Tja, om man inte tar hänsyn till mängden koldioxid så visst fyller det flera bra funktioner. Tror man dock att mängden inte spelar nån roll kan ju Lasse sätta sig i ett slutet litet utrymme och se om koldioxidmängden inte spelar nån roll efter några timmars andning. Detsamma gäller för växter, inte direkt för ”andningen” utan mer indirekt då mängden koldioxid spelar oerhört stor roll i global uppvärmning och dess uttorkande effekter (ironiskt nog gick programmet Vetenskapens värld samma måndag som Lasses insändare med ämnet koldioxid, kolla in det för att förstå hur koldioxid påverkar global uppvärmning och hur man kom på det). Om du/alla ni andra skeptiker inte vill kolla så här är en liten hint, d.v.s. redan för 200 år sedan förstod man den kopplingen ... Och ja Nina, det är väldigt många forskare bakom dessa fakta/insikter, tro inget annat.

Problemet med att acceptera/erkänna global uppvärmning har samma mekanismer som problemdiskussionerna gällande skadeverkningar av rökning eller hjärnskakningar i hockey/amerikansk fotboll med flera, d.v.s. när pengar/profit är inblandat så kommer alltid de företag eller länder som tjänar grova pengar eller har mest att förlora på det, att förneka in absurdum alla vetenskapliga fakta och allmän logik som påvisar problemet, vilseleda allmänheten med krystade motpåståenden som gemene man har svårt att se igenom samt även i vissa fall förfölja och misskreditera de forskare som forskar i det ämnet ända tills man blivit totalt överbevisad in i minsta detalj och det också framkommit att man själv vetat om problemet en längre tid men valt att ignorera det och först då göra en pudel med förlikningar/skadestånd till de drabbade av lungskador eller förstörd hjärna. Cyniskt och oetiskt i profitens namn...

Med global uppvärmning är det än mer svårare än tidigare nämnda exempel (trots samma grundmekanism) för nu innebär det att vi alla måste göra uppoffringar (inte bara de profiterande företagen eller regeringar) för att komma tillrätta med problemet. Då det tyvärr är väldigt mänskligt att inte frivilligt avsäga sig saker/bekvämligheter etcetera (är själv skyldig till detta) så finns det enligt mig bara en enda utväg, d.v.s. att lagstadga de obekväma åtgärderna. Demokratins nackdel blir då att vilka styrande klarar av det utan att bli utbytta nästa mandatperiod och så är man tillbaka på ruta ett?

Ser dock inte att vi har något annat val då tiden är knapp för annars blir det som rubriken säger, där historien kommer upprepa sig även denna gång, men med den stora skillnaden att när allt blivit ett faktum är nån förlikning helt meningslös eftersom det då är oåterkalleligt när allt levande blir hårt drabbat.

Insikt kan vara jobbigt men nödvändigt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.