Starkt i försvarsfrågan!

Insändare
PUBLICERAD:
Replik till signaturen Senior (S) i SLA 5/2.

Senior (S) skriver att stormakternas militära medel gör att Sverige inte kan ”förhindra militära företag mot Sverige.” Visst, så är det.

Samtidigt menar Senior (S) att ett ”folkförsvar” där ”Alla bör kunna vara beredda …“ borde vara lösningen. Ja, ett självständigt trovärdigt folkförsvar av vårt markterritorium kan göras krigsavhållande.

USA/Nato och Ryssland utövar global makt. I spetsen på denna makt hotar de med ohyggliga militära medel. Under detta hot flyttar de fram sina positioner redan i fred och menar att vara först i snabba krig om vitala områden.

Rysslands huvudantagonist är USA/Nato. Båda har gräns öster om Sverige. De riktar hot om anfall mot varandra. Ingen av dem har behov av svenskt försvarat territorium.

Senior (S) folkförsvar är därför mycket viktigt och kan verka krigsavhållande!

Att i detta läge skrämma med Ryssland är i högsta grad inte bara okunnigt utan äventyrligt. Militärt sett vilseleds medborgarna. DN-journalisten Mikael Holmström hetsar alltjämt med Ryssland. Varför?

Sverige utgör ett utomordentligt skydd för Ryssland mot USA/Nato som i utgångsläget stänger inne Ryssland i Östersjöområdet och till del även på Kolahalvön. I det snabba kriget har Ryssland ett starkt försvarsbehov av att komma ur sitt instängda läge och få skydd av sina kärnområden. Rysskräcken ser inte detta behov.

Försvarsministern och ÖB har med USA/Nato på svenskt territorium skapat militär spänning i förhållande till Ryssland. I högsta grad militärt ogenomtänkt!

Ska Ryssland tvingas föra krig för att bevara Sverige som sitt skydd mot USA/Nato? ÖB är detta rimligt?

Sverige ska inte framkalla krig utan stå emot krig för fred! Ryssland kommer att rusta och bli allt starkare i vårt närområde så länge global avspänning inte åstadkoms.

Vi ska ha stor militär respekt för stormakterna i en realistisk och logisk analys av vårt militärstrategiska läge. Vi ska hålla stormakterna utanför vårt viktiga territorium med ett gediget folkförsvar. Återigen respekt! Skapa inte rädsla, vilket sker i vissa kretsar.

Medborgarna bör ta fram kartan och betrakta vårt vidsträckta svenska markterritorium med Senior (S) folkförsvar. Svenskt folkförsvar utgör ett gott skydd för alla Sveriges kringliggande parter, i alla riktningar och ingen part är militärt hotad av Sverige.

Ryssland kan självklart inte godta att Sverige som skydd avlägsnas samtidigt som USA/Nato ges slagkraft från vårt territorium.

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.