Låg nyföretagsamhet i Karlsborg

Näringsliv
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Företagsamheten i Karlsborg utvecklas långsamt jämfört med övriga Skaraborg, men många äldre är företagsamma i kommunen.

Enligt Svenskt näringslivs nya statistik över företagsamhet var 583 eller 11,9 procent av Karlsborgs invånare vid mättillfället företagsamma, det vill säga har f-skattsedel, är delägare i handelsbolag eller är vd eller styrelsemedlem i aktiebolag. 6,4 procent av kvinnorna och 5,4 procent av ungdomarna i kommunen var företagsamma.

Företagsamheten ökade med 0,2 procent på ett år. 33 personer eller 0,67 procent av invånarna blev företagsamma under den perioden. Andelsmässigt är det bland de lägsta kommunsiffrorna i Skaraborg.

Vad gäller överlevnadsgrad ligger Karlsborg i botten av skaraborgsstatistiken. Endast 63,2 av de nyföretagsamma 2014 var fortfarande aktiva 2018.

Däremot placerar sig Karlsborg högt vad gäller företagsamheten bland äldre. Av invånarna över 64 år är 27,7 procent företagsamma.