Klassombildningen har gjorts i samråd

Insändare
PUBLICERAD:
Replik till ”Besviken förälder” i SLA 5/3 och ”Förälder och f d lärare” i SLA 13/3.

Vi tycker att det är positivt med engagerade föräldrar och samhällsmedborgare som liksom vi rektorer och personal känner väldigt starkt för Käpplundaskolan och dess elever.

Beslutet om årlig klassombildning fattades efter flera års diskussioner och i samråd med skolans personal. Vår ambition är att göra det bästa för våra elever, att uppnå trygghet och studiero i alla klassrum och att uppnå goda studieresultat.

Frågan gällande klassombildningen 2019 har diskuterats på klassråd, elevråd, skolråd och har informerats om via klasslärare och på lärplattformen V-klass.

Vår förhoppning är att ni fortsättningsvis känner att ni kan ställa frågor direkt till oss för att få snabbare svar.

Med vänlig hälsning:

Pär Ljungqvist, rektor

Johanna Norrgård, biträdande rektor

Isabell Ankarström, tf. biträdande rektor

Käpplundaskolan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.