Ett defensivt försvar av hela Sveriges markterritorium verkar fredsbevarande

Debatt
PUBLICERAD:

Sveriges säkerhetspolitiska läge bestäms främst av stormakterna USA/Natos och Rysslands närhet till Sverige och deras inbördes relationer. Båda stormakterna har förklarat preventivt/förebyggande krig om vitalt område står på spel. USA har deklarerat krig för ”fria vattenvägar”. Ryssland har på motsvarande sätt deklarerat krig för att exploatera naturtillgångar i Ishavet.

Omvärlden och Sverige måste därför räkna med att USA och Ryssland kan öppna krig, till exempel i Östersjöutloppen eller norr om Norge.

Stormakterna söker medel och metoder för att skydda den militärstrategiska terrorbalansen och göra den trovärdig i strategiskt viktiga områden för defensivt och offensivt krig – för USA/Nato, Atlanten, stor del av Europa och för Ryssland Atlanten, Arktis, Västra Ryssland med Kola fram till Uralbergen och minst t.o.m. Moskva. Dessa kraftsamlingsområden ska försvaras och motparten önskar snabbast möjligt nå områdena med offensiv styrka.

Mellanliggande operativa områden i Norden behöver nås vid krigsutbrott med hänsyn till parternas defensiva och offensiva behov. Medel och metoder finns för att ta och försvara operationsområdena. Sverige kan inte gå i duell med parternas höghöjds medeldistans robotmissiler, flyg på höga höjder, m.m!

Sverige med sitt vidsträckta markterritorium i Norden har mycket stor betydelse för parterna, defensivt och offensivt. Båda parter borde kunna acceptera ett självständigt, neutralt Sverige med ett enkelt uthålligt defensivt försvar över hela Sveriges yta, som stöd för denna politik. Sverige kan kringgås.

Detta svenska försvar kan givetvis godtas av Ryssland. Bara kartan och tidsfaktorn visar lekmannen att Ryssland har mycket stor nytta av ett neutralt Sverige rätt försvarat över svenskt territorium.

USA/Nato har beroende på sina militära medel till havs och i luftrummet ett klart offensivt intresse över, på och i anslutning till svenskt markterritorium och arbetar politiskt för detta.

Med stormaktspart i Sverige blir vårt territorium krigsområde.

Ryssland har ett skäl att angripa Sverige nämligen om USA/Nato tillåts disponera vårt territorium eller är där först. Ryssland måste då överta och säkra den för Ryssland så viktiga svenska skyddsmuren. Det kan ske väster om Sverige eller i Sveriges sydvästra eller nordvästra delar.

Ett defensivt försvar av hela Sveriges markterritorium verkar fredsbevarande för Sverige och för alla Sveriges kringliggande parter!

Dessa faktiska militära sakförhållanden insåg militär sakkunskap på högsta nivå under kalla kriget. Politikerna förstod inte.

Är någon militär – nu och för framtiden – emot sakförhållandena?

Förstår inte politikerna de geografiska och tidsmässiga faktorerna som vid krigsutbrott ger Ryssland skydd av Sveriges vidsträckta markterritorium?

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.