Underkänt med uteblivna ordningsbetyg

Debatt
PUBLICERAD:

Centerpartiet och Liberalerna har tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för andra gången röstat igenom ett så kallat tillkännagivande om att (åter)införa skriftligt omdöme om elevers ordning och uppförande i skolan.

I sak är det riktigt och fullt rimligt. Att bete sig illa, förmörka och förstöra tillvaron för studiekamrater och lärare ska inte passera obemärkt. Förmågan att uppföra sig och idka självdisciplin är en kvalitet som såväl kommande arbetsgivare som lärosäten bör upplysas om.

S-MP-regeringen avvisar saken med påståendet att det skulle innebära en tung administrativ börda för lärarna. Men snarare handlar det om den politiska vänsterns osvikliga förmåga att betrakta brottslingar, förövare, mobbare, ligister och vandaler som offer för samhällets, det vill säga någon annans, oförmåga. Detta synsätt är destruktivt och i förlängningen samhällshotande. De verkliga offren blir ju då istället de skötsamma, strävsamma människorna.

I form är det rätt och riktigt att partier och politiker, som har en likartad uppfattning, gemensamt röstar för denna. Om Centerpartiet och Liberalerna konsekvent hade tillämpat detta synsätt på nationell nivå, hade de också givit en borgerlig regering möjligheten att regera vårt land.

Det gjorde de inte. Därmed kommer riksdagens senaste beslut bli ännu ett av många papper i högen för oexpedierade ärenden i regeringskansliet. Detta eftersom ett tillkännagivande i parlamentet inte på något vis är juridiskt bindande för regeringen att följa och rätta sig efter. Saken står ju inte heller med i den 73-punkterslista, som utgör den politiska överenskommelsen mellan S, V, MP, C och L. Även denna gång lär regeringen därför ta emot beslutet med en till intet förpliktigande axelryckning. Det är underkänt.

Anders G Johansson (M)

Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.