Ängarna på Skövde Golfklubb bevaras

Miljö
PUBLICERAD:
Så här kommer det att se ut vid Skövde Golfklubb
Foto: Privat
Skövde Golfklubb driver tillsammans med kommunen ett projekt som ska bibehålla och återställa de artrika markerna som finns på golfbanan.

Skövde golfbana byggdes för 25 år sedan och innan dess fanns en historik av betesmarker i området. För att åter få tillbaka dessa marker och som en del i att nå upp till miljömålet att det i Sverige ska finnas 10 000 hektar slåtterängar, driver Skövde Golfklubb, i samarbete med Skövde kommuns kommunekologer, projektet “Artrika slåtterängar på Skövde Golfklubb”.

Mellan golfhålen finns redan i dag en del områden med höga naturvärden som kommer att sparas. Men det finns också områden som består av rotogräs som nässlor, maskros och åkertistel. Där kommer det översta lagret av matjord att schaktas bort för att få bort dessa växter och marken kommer sedan att sås med ängsfröblandning.

De nya ängarna kommer sedan att skötas årligen med slåtter.

En win-win-situation

Projektet startades 2017, i samband med att klubben inledde sin ombyggnation av golfbanan. Man har alltså redan kommit en bit in i arbetet med ängarna.

– Det är ett omfattande projekt som skapar en win-win-situation. De som golfar föredrar miljöerna samtidigt som de gynnar både växter och insekter, säger klubbchefen Clas Christensson.

Projektet kommer att pågå till och med 2020.

Man har fått 425 000 kronor i stöd från Naturvårdsverket, vilket är halva kostnaden.

I dag beräknas bara tre promille av den slåtteräng som fanns under andra halvan av 1800-talet att finnas kvar.