• idag
  30 maj
  18°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 maj
  21°
  • Vind
   7 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  1 juni
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  25°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  23°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Vi välkomnar ett förstatligande av skolan

Debatt
PUBLICERAD:
Debattskribenterna välkomnar ett förstatligande av skolan.
Foto: Gorm, Kallestad

I den regeringsöverenskommelse som presenterades i januari ska förutsättningarna för ett återförande av skolan till staten utredas. Det var i elfte timmen! Internationella undersökningar, nationella kunskapsutvärderingar och den allmänna opinionen visar på samma sak: den svenska skolan är inte likvärdig. Från att ha varit det mest likvärdiga skolsystemet i västvärlden, med mycket höga kunskapsresultat, har den svenska skolan rasat i samtliga mätningar.

Experimentet att kommunalisera skolan i början av 1990-talet var ett katastrofalt misstag – dessutom med ett svagt röstetal i riksdagen (162 röster mot 157). De flesta har nu insett att 290 kommunala huvudmän, med minst sagt varierande ambition och engagemang, saknar förmåga att ta ansvar för svensk skola.

Dagens lärarbrist är också en direkt konsekvens av kommunaliseringen. Från att ha varit ett attraktivt akademikeryrke med höga krav, stor professionell frihet och goda villkor – har lärarnas förutsättningar försämrats under kommunernas regi. Läraryrket präglas idag av en låg grad av autonomi, en omöjlig arbetsbelastning och en eftersatt löneutveckling. Därför är det inte förvånande att det inom ett antal år kommer saknas nästan 190 000 lärare (SKL 2018).

Att svenska elever får en undervisning av högsta kvalitet - likvärdig över landet – är en angelägenhet för oss alla. Kunskap är själva grunden för demokratin. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att alla elever ska kunna prestera och utvecklas maximalt. Med en tydlig statlig finansiering och resursfördelning kan de ekonomiska resurserna i större utsträckning prioriteras till det som spelar störst roll för elevernas kunskapsutveckling: undervisning av hög kvalitet.

Ett förstatligande medför också en önskvärd professionalisering av skolans styrning och ett återupprättat nationellt ansvar för lärarnas villkor och förutsättningar. Undervisningsuppdraget kan renodlas och åter ges direkt från staten till lärarprofessionen. Även friskolorna får i detta system tydligare och mer likvärdiga spelregler med en rättvis elevpeng. Villkoren måste vara lika för fristående och offentliga skolor.

Lärarnas Riksförbund - som tog ut sina medlemmar i strejk mot kommunaliseringen - arbetar sedan dess för ett återförande av ansvaret till staten. Liberalerna har hela tiden kämpat för ett nytt och modernt statligt huvudmannaskap som har till syfte att göra skolan likvärdig. I januariöverenskommelsen var det därför Liberalerna som krävde att ett återförande av skolan till staten skulle utredas. Införandet handlar om statlig finansiering, nationella mål, utvärdering och tillsyn.

Vi behöver en skola med hög kvalitet där eleverna lyckas fullt ut. Tillsammans vill vi göra Sverige till en världsledande kunskapsnation. Ett litet land behöver stora kunskaper och endast genom ett tydligt nationellt ansvarstagande kan detta bli verklighet.

För Lärarnas Riksförbund i Skövde

Johan Österström, ordförande

För Liberalerna i Skövde

Ulla-Britt Hagström, ordförande

Jacqueline Tjällman, resurslärare och EP-kandidat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.