• idag
  30 maj
  20°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 maj
  21°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  1 juni
  26°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  23°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Vårdens pengar ska gå till egna vården och personalen

Debatt
PUBLICERAD:
Vi vill satsa på den egna personalen, skriver socialdemokraterna Alex Bergström och Sebastian Clausson.
Foto: Fredrik Sandberg/TT/Arkiv

Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen få bättre villkor. Det är de tre huvudbudskapen i det budgetförslag som Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen lagt för 2020 och plan för åren 2021–2022. Att råda bukt på den försämrade tillgängligheten, på personalens orimliga situation, på överbeläggningarna, på de långa väntetiderna och oacceptabla köer till vården överskuggar i dagsläget allt. Därför satsar vi nästan 1,1 miljarder mer på vården och dess personal, jämfört med det moderatledda regionstyret.

Det finns många saker som skulle behöva göras, men efter drygt fyra år av moderatlett styre måste det mesta av resurser läggas på att reparera den urholkning av sjukhusens ekonomi som detta styre orsakat. Trots en historiskt god ekonomisk sits har M-styret år efter år givit sjukhusen för lite pengar i förhållande till vad de är ålagda att göra. Det var detta som ledde fram till de gigantiska underskott – runt 1,2 miljarder enligt sjukhusens egna beräkningar – som sjukhusen hade med sig in i 2019. Tack vare att Socialdemokraterna fick en majoritet med sig ströks de gamla underskotten. Men sparkraven för året ligger kvar eftersom det moderatledda styret inte på något sätt förbättrat de ekonomiska villkoren. Effekterna av det ser vi i dag i uppsägningar av personal, stängda vårdavdelningar, allt längre köer till operation och behandling och långa väntetider på akuterna.

Vårdens pengar ska gå till vård! Vi vill satsa på den egna sjukvården och säger nej till nya dyra marknadsexperiment och affärsområden i vården. De är inte bara kostsamma, de ökar också ojämlikheten och det kan vi aldrig acceptera. Och vi vill se en organisation där vårdens villkor i högre grad styrs av dem som har verklig insikt i Skaraborgarnas särskilda behov, inte från residenset i Vänersborg.

Vi vill satsa på den egna personalen, istället för att lägga stora summor på dyr hyrpersonal. Socialdemokraterna lägger drygt 600 miljoner kronor till särskilda personalsatsningar. Det handlar om höjda grundlöner i sjukvården, ökad satsning på jämställda löner samt en extra låglönepott. Vi ger också, till skillnad från det moderatledda styret, full kompensation för förväntade ökade kostnader, till exempel nya löneavtal. Det gör att satsningarna på höjda löner inte urholkas.

Vi har tillit och tro på vår personal och våra verksamheter. Vi är fullt trygga med att de klarar av att lösa många av de problem vi har i vården i dag, om de ges rimliga förutsättningar. Dessa förutsättningar vill vi ge.

Alex Bergström (S)

Oppositionsregionråd

Sebastian Clausson (S)

2:e vice ordförande HSN Östra

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.