VA-arbete påverkar framkomligheten

Trafik
PUBLICERAD:
Arbetet med omläggning av dricksvattennätet på Grenandersgatan pågår. Fram till den 28 juni kommer delar av gatan att vara stängd för genomfart.

Det är delen från Henriksbergsgatan till Djupedalsvägen som kommer att vara avstängd. Trafiken kommer att ledas om och trafikanter hänvisas att följa de orangea skyltarna i området.

Under arbetets gång kommer också framkomligheten till fastigheternas in- och utfarter att påverkas på grund av grävningsarbetet.