Sänk hyrorna för vinstpengarna!

Insändare
PUBLICERAD:
Naturligtvis skall kommunen utvecklas, men inte på våra hyrespengar. Jag betalar skatt via skattsedeln och vill inte göra det en gång till via hyresavin, menar insändarskribenten.
Foto: Roland Svensson

Så har våra fantastiska politiker sparkat AB Skövdebostäders vd Dan Sandén. Vid rekryteringen av ny vd, kommer man att använda en konsult. Det fanns nog anledning att ha en konsult även vid avskedandet. l Sverige finns det cirka 300 kommunala, allmännyttiga bostadsföretag. Dan Sandén uppfattas som en av de dugligaste cheferna. De sista fem åren har hundratals kommunala bostadsföretag, privata fastighetsägare och internationella företag varit på studiebesök hos Skövdebostäder. De har bl.a. tittat på äldreboendet Fältspaten, Aspö, ungdomsboendet Ekedal och Frostaliden.

l Sverige har man problem med hur man ekonomiskt skall kunna renovera miljonprogrammet (cirka en miljon lägenheter byggda 1965-1975). Skövdebostäder är ett av få företag, som är klara med det.

Hela kommunen skall leva. Det måste finnas bostäder i till exempel Tidan och Väring. Naturligtvis. Hur många lägenheter på tre rum och kök, 70-75 m2, som kostar cirka 9 500 kr/mån kan man hyra ut i förorterna? Varje outhyrd lägenhet innebär ett inkomstbortfall på drygt 100 000 kr.

Som hyresgäst hos Skövdebostäder, gillar jag inte de stora vinsterna år efter år. Jag tror att Sandén ville konsolidera (stärka) bolaget, medan politikerna vill använda våra pengar till att utveckla kommunen. l årets bokslut avsätter man 15 000 000 kr utöver ordinarie aktieutdelning enligt "5 § 1 p lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag". Vart har de pengarna gått? Det hade räckt till en hyressänkning på 280 kr/mån för en lägenhet på 3 rok på 75 m2.

l årets bokslut gör Skövdebostäder en vinst på cirka 100 miljoner kr. Om man nöjer sig med en vinst på 50 milj kr, kan man sänka hyran för 3 rok med 900 kr/mån. Det är mycket pengar, och bolaget skulle fortfarande må väldigt bra ekonomiskt.

Naturligtvis skall kommunen utvecklas, men inte på våra hyrespengar. Jag betalar skatt via skattsedeln och vill inte göra det en gång till via hyresavin.

Hoppas Ni kan rekrytera en ny duktig chef och inte en ja-sägare till okunniga politiker.

Lycka till med rekryteringen!

Leif Olsson

Pensionär och hyresgäst

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.