• idag
  30 maj
  19°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 maj
  21°
  • Vind
   7 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  1 juni
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  25°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  23°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Nödvändigt med ytterligare ett dubbelspår på stambanan

Debatt
PUBLICERAD:
Ska Sverige klara klimatmål, ökade resmönster och ökade godsflöden krävs investeringar i både ny och befintlig järnväg, menar debattskribenterna.
Foto: Johan Nilsson/TT

I en utredning 2015 konstaterar Trafikverket att Västra stambanans kapacitet utnyttjas maximalt, främst på sträckan Alingsås – Göteborg. Dessutom konstateras att det finns starka önskemål om utökad trafik både vad gäller gods och människor. Trots detta finns inga utpekade åtgärder för sträckan Göteborg - Alingsås med den nationella infrastrukturplan som fastställdes av regeringen 2018 och sträcker sig till 2029. Det var ett misstag som måste korrigeras till nästa infrastrukturplan.

Vad som krävs är ytterligare ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Det skulle möjliggöra fyra tåg per timme och riktning mellan Skövde och Göteborg med en restid på under timmen. Västra Götalandsregionen och Västra stambanegruppen, med bistånd från Handelskammaren, lät nyligen utreda alternativa sträckningar, kostnader och nyttor med ett nytt dubbelspår. Resultat pekar på att en sådan satsning är samhällsekonomiskt lönsam. Investeringskostnaden beräknas till cirka 13 miljarder kronor. Två lämpliga alternativa sträckningar pekas ut, det som i huvudsak skiljer dem åt är i vilken östlig punkt det nya dubbelspåret ska ansluta till det befintliga, väster eller öster om Alingsås? Trafikverket måste nu ta vid och komplettera utredningen där de ser ett behov och i dialog med regionala och lokala representanter skyndsamt utreda lösningen för Alingsås. När regeringen 2022 fastställer en ny infrastrukturplan ska dubbelspåret finnas med!

Idag trafikeras de två spåren av cirka 240 tåg per dygn. Med ytterligare ett dubbelspår kan förstås ännu fler tåg köra och det blir möjligt att separera tåg med helt olika hastigheter. Idag samsas MTR Express, SJ-snabbtåg, godståg och Västtrafiks pendel- och regiontåg på samma spår. Det blir både trångt och ryckigt och minsta störning fortplantar sig raskt genom järnvägsnätet. Med ökad kapacitet och tillförlitlighet ökar även järnvägens attraktivitet för såväl resenärer som godstransportköpare.

Västra stambanan har länge varit en av de bärande länkarna i den svenska export- och importkedjan. Andra viktiga länkar som hamnbanan och farleden till Göteborgs hamn förstärks nu. Det är både positivt och nödvändigt, men Västra stambanan måste hänga med för att inte bli den svaga länken i kedjan. De investeringar som nu görs i hamnbanan som blir dubbelspårig och farledsfördjupningen för att Göteborgs hamn ska kunna ta emot även de största oceanfartygen riskerar att delvis bli pengar i sjön om godset fastnar på väg till eller från hamnen. En utbyggnad av Västra stambanan är en förutsättning för att inte ökade godstransporter hamnar på våra vägar.

Även med en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping kommer Västra stambanan utgöra en avgörande del av Sveriges infrastruktur. Av dagens 240 tåg per dygn är det bara drygt 20 procent som utförs av snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. 80 procent av tågen blir kvar, befolkningstillväxt och ökad efterfrågan på miljövänliga transporter innebär att den eventuellt frigjorda kapaciteten snabbt fylls igen av nya tåg. Ska Sverige klara klimatmål, ökade resmönster och ökade godsflöden krävs investeringar i både ny och befintlig järnväg!

Bjarne Pettersson, regionchef Västsvenska Handelskammaren

Markus Ottemark, ansvarig infrastruktur Västsvenska Handelskammaren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.