Partierna och framtidens Södra Ryd

Insändare
PUBLICERAD:
I ett öppet brev till partierna i Skövde kommun ställer insändarskribenterna ett antal frågor om Södra Ryds framtid.
Foto: Anneli Malm

Öppet brev till partierna i Skövde kommun.

För en tid sedan hölls ett informationsmöte i Rydskolan (se SLA 9/4), där budskapet "tillsammans kan vi göra Södra Ryd till en ännu mer attraktiv stadsdel" framfördes.

Tyvärr fanns inga politiker på plats för att informera om sin syn på framtidens Ryd. Vi, invånare/väljare/skattebetalare, vill nu att partierna redogör för sina ambitioner avseende stadsdelen Södra Ryd med särskild inriktning på skolans framtid.

Beslutet om nedläggning av högstadiet på Rydskolan tyder på att partierna förhåller sig alltför passiva i relation till den ambition som informationsmötet gav vid handen.

Att lägga ner verksamhet i Ryd medverkar till att göra området till en ”sovstad” där människor bara vistas på kvällar och nätter. Vad vi behöver är mer verksamhet som gör att människor pendlar in till Ryd för att arbeta och gå i skolan. Skolan är inte bara en skola utan också en arbetsplats

Det är genom att behålla och föra in ny verksamhet som man gör Södra Ryd till en "ännu mer attraktiv stadsdel", inte genom att avveckla den verksamhet som finns här.

Detta ger upphov till ett antal frågor som politikerna måste ge oss ett svar på. Och då menar vi konkreta svar på frågorna och att partierna undviker plattityder och svepande svar.

Så till våra frågor:

1. Vilka nackdelar ser Ni med att det inte erbjuds en fullständig grundskola i Södra Ryd?

I förslaget till Planprogram för Södra Ryd, avsnittet ”Vision och Mål” (sid 14) framgår att “… syftet med områdesutveckling Ryd är att i dialog med Rydsborna och olika aktörer verka för att; bibehålla och vidareutveckla samhällsservicen, inpendling till Ryd för studier och arbete ökar …”

I samma Planprogram under huvudrubriken ”Analys” (sid 17-22) sägs under punkt ”Potential – önskat läge (i Södra Ryd)”: ”Skola för alla åldrar”. I förslaget till Planprogram är det alltså tydligt att en skola för alla åldrar ska finnas tillgänglig i stadsdelen.

2. På vilket sätt anser Ni att ovanstående utdrag/citat ur förslag till Planprogram överensstämmer med beslutet att stänga högstadiet i Södra Ryd?

3. På vilket sätt avser Ni att verka för att en komplett grundskola i Södra Ryd kan bibehållas?

4. Vilken konkret bild har Ni av framtidens utbildning förlagd i Södra Ryd och vilka konkreta förslag till beslut för att förverkliga den bilden avser Ni att lägga fram innan nästa ordinarie val?

Vi förväntar oss svar på våra frågor i form av pressmeddelande/insändare i lokala medier men också i brevform till undertecknade senast i samband med vårens skolavslutningar.

Bengt Wallin, Kent Kling

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.