Grön politik handlar om solidaritet

Debatt
PUBLICERAD:
Miljöpartiet i Skövde vill satsa 35 miljoner kronor årligen på vård och skola.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Budgetförslag. Grön politik handlar om solidaritet, mot våra medmänniskor, mot vår natur och mot framtida generationer.

Det är utifrån dessa tre solidariteter som vi i Miljöpartiet de gröna i Skövde lägger fram vår budgetmotion. I den har vi valt att lyfta fram sex satsningar:

Skolan och vården i Skövde har under flera år haft ekonomiska utmaningar samtidigt som högt satta krav på effektivisering pressat verksamheten. Det är inte fel att vi blir bättre på att utnyttja skattemedel effektivt, men samtidigt förtjänar våra barn och äldre att få den tid de behöver. För att kunna anställa fler i skola och vård och samtidigt förbättra arbetsmiljön för våra elever, brukare och medarbetare vill vi i Miljöpartiet därför satsa 35 miljoner kronor årligen på skola och vård. Vi ser satsningen som ett komplement till åtgärder såsom ökad digitalisering och bättre resursutnyttjande.

Teknikutvecklingen går framåt och i Skövde räknar kommunen med att så mycket som 15-30% av trafiken kan elektrifieras inom de kommande 10 åren. Det sätter stor press på att laddinfrastrukturen byggs ut och att nätkapaciteten garanteras. Vi väljer att investera 2 miljoner kronor årligen på att öka kapaciteten och räknar med att kommunen kan spara in en stor del av den kostnaden bara på att själv gå över till elektriska fordon.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är större än någonsin och en grupp som är särskilt utsatta är unga HBTQ-personer. Folkhälsomyndigheten rapporterar att 40% av unga transpersoner någon gång försökt ta sitt liv och 57% har haft självmordstankar det senaste året. I Skövde arbetar fritidsgården Nyeport aktivt med HBTQ-frågor och har certifierats av RFSL. Vi vill fortsätta det arbetet och även låta anställda inom elevhälsan genomgå utbildningarna så att fler får det stöd de behöver.

Läkemedelsrester som kommer ut i våra vattendrag och sjöar är en stor risk för både människor, djur och natur. När kommunen under de kommande åren investerar i att anpassa Stadskvarns avloppsreningsverk ser vi därför vikten av att även läkemedelsrening inkluderas. Genom en investering på 30 miljoner kronor i reningsverket minskar denna risk.

Almsjukan som drabbat Sverige de senaste åren har tvingat många kommuner att fälla träd som under lång tid varit en del av stadsbilden. I den värmekartläggning som SMHI gjort över Skövde så betonas vikten av att behålla grönska i stadsmiljön för att ge svalka under de varma somrar som kommer att bli allt vanligare. Alliansen har dock i sitt budgetförslag valt att slopa vissa av de återplanteringar som tidigare planerats. Det vill vi sätta stopp för.

I Skövde väljer många att resa med bil, även där det finns bra kommunikationer med buss eller cykel. En grupp som kan ha svårt att ha råd med kollektivtrafiken är pensionärer. I Skövde är det idag gratis för pensionärer över 75 att resa kollektivt, men vi vill sänka den åldern till 65.

I dagsläget har Skövde Skaraborgs lägsta skattesats, men de satsningar som krävs för att leda kommunen framåt måste betalas på något sätt. I år föreslår både vi i oppositionen och Alliansen att skatten höjs. Vår höjning på 99 öre och det tycker vi motiveras av de satsningar vi listar ovan.

Emil Forslund

gruppledare Miljöpartiet de gröna i Skövde

Janette Leinonen

fullmäktigeledamot Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.