Vårt uppdrag är att följa lagstiftningen

Insändare
PUBLICERAD:
Vårt uppdrag som myndighet är att följa rådande lagstiftning, skriver Louise Samuelsson, områdeschef Försäkringskassan.
Foto: CHRISTINE OLSSON / TT
Replik på insändaren “Vart är vi på väg” i SLA den 10 juni.

I måndagens SLA skrev Avdelningsstyrelsen IF Metall Östra Skaraborg en insändare där de riktar kritik mot bland annat Försäkringskassan. Skribenten målar upp en bild av att Försäkringskassan genomgående nekar långtidssjukskrivna medborgare sjukpenning och att man som sjukskriven riskerar att ”helt plötsligt” få sin ersättning indragen.

Som områdeschef och verksamhetsansvarig i Skaraborg kan jag inte lämna denna onyanserade och direkt felaktiga bild obesvarad. Försäkringskassan har som uppgift att utifrån rådande lagstiftning utreda och besluta om rätten till sjukpenning. Rätten till sjukpenning bedöms utifrån olika bedömningsgrunder beroende på hur länge man varit sjukskriven – något som slås fast i den lagstiftade så kallade rehabiliteringskedjan. Efter sex månader, då individens arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden är det högre krav för att ha rätt till sjukpenning än för en ny ansökan då arbetsförmågan enbart prövas mot ordinarie arbetsuppgifter. Men för att sätta detta i perspektiv: Försäkringskassan beviljar 94,5 procent av alla ansökningar om sjukpenning vid dag 180 och för nyansökningar är det 97 procent som får sin ansökan beviljad.

För den enskilde som inte får sin ansökan beviljad är det självklart ett jobbigt beslut att ta emot. Att både kämpa med en sjukdom och samtidigt oroa sig över sin försörjning är olyckligt. Vårt uppdrag som myndighet är dock att följa rådande lagstiftning med den empati, engagemang och medkänsla som genomsyrar arbetet hos de enskilda tjänstemän som arbetar på Försäkringskassan.

Louise Samuelsson

områdeschef Försäkringskassan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.