Service som bör nå alla

Ledare
PUBLICERAD:
Fortfarande finns det 1,1 miljon svenskar som aldrig eller sällan använder internet. De har lika stor rätt att ta del av statlig service.
Foto: Henrik Montgomery/TT
I en perfekt värld skulle det inte spela någon roll var du bor i Sverige för vilken statlig service du kan räkna med.

Men så är det inte. I 29 kommuner finns varken Försäkringskassan, Polisen eller Arbetsförmedlingen, 15 av dem är helt utan statlig service.

En stor del av arbetsförmedlingens uppgifter ser ut att, efter nedläggandet, tas över av kommunerna. Fyra av fem kommuner hävdar att de redan har åtgärder själva som arbetsförmedlingen borde ansvara för. Men på flera ställen kommer det nog att innebära att matchningen på arbetsmarknaden kommer att minska, med lägre sysselsättning som följd.

Att polisen tar alldeles för lång tid på sig att komma efter att man larmat, är en konsekvens av nedläggning av flera lokala polisstationer. Detta skapar otrygghet hos de medborgare som står utan den servicen. Det sänder också direkt skadliga signaler till kriminella.

Om staten förväntar sig att alla medborgare har samma skyldigheter, såsom att hitta jobb, betala skatt och att inte begå brott, bör staten också finnas tillgänglig för att möjliggöra det överallt i landet.

De senaste regeringarna har konsekvent flyttat myndighetsservice till internetbaserade plattformar. I teorin skulle det kunna innebära ökad tillgänglighet, dygnet runt och var man än befinner sig. Det är delvis en naturlig utveckling. Men man får inte bara förföras av digitaliseringens möjligheter utan att täcka upp dess brister. Fortfarande finns 1,1 miljon svenskar som aldrig eller sällan använder internet. De har lika stor rätt att ta del av statlig service. Att de får färre och färre instanser att vända sig till för att få hjälp är ett problem.

Enligt Post- och telestyrelsen har personalen på bibliotek runt om i landet tagit ett stort ansvar för att hjälpa till med olika internet-tjänster för dem som inte har tillräcklig digital kompetens för att göra det själva. Det ligger dock inte i deras primära ansvarsområde, och säkerheten för en pensionär som kommer in och vill ha hjälp med sitt Bank-ID är låg.

För att komma tillrätta med bristen på lokalt förankrad statlig service har statliga servicekontor öppnats. Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan samverkar på 113 kontor runt om i landet. Just dessa tre är dock myndigheter som kanske inte lider mest av att vara digitala. Även Arbetsförmedlingen borde skyndsamt komma in i detta samarbete, vilket också utlovats, men än finns inget datum i sikte för när det ska ske.

Utvecklingen mot att även den statliga servicen tillgängliggörs digitalt är god, men det kommer att dröja innan myndigheter inte behöver närvaro på plats. Det är därför bekymrande att det fortfarande är så många kommuner som helt saknar kontakt. Staten har inte rätt att välja att ignorera en del av medborgarna.

Ester Hedin/SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.