Ytterligare försämring av patientsäkerheten

Insändare
PUBLICERAD:
När förändringsförslagen så tydligt går emot behovet av vård för invånarna i Skaraborg måste vi ifrågasätta användandet av våra gemensamma skattemedel, menar insändarskribenterna.
Foto: Erica Augustsson
På onsdag den 19/6 är det meningen att styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (Skas) ska fatta beslut om ytterligare åtgärder för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Förslaget innebär bland annat att antalet vårdplatser på Skas minskas med cirka 100.

En succesiv minskning av vårdplatser har genomförts under flera år. Med politikens löften om jämlik vård har befolkningen idag förväntningar på en högkvalitativ, tillgänglig specialistsjukvård i varje skede av livet.

Skaraborgarna är 260 000 till antal (2016 års siffror) och enligt OECD:s siffror har Sverige 2,4 vårdplatser per 1 000 invånare, som är lägst antal vårdplatser per invånare i hela Europa. Om Skaraborg skulle ha 2,4 vårdplatser per 1 000 invånare skulle det betyda att Skas borde ha drygt 600 vårdplatser. När sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslaget kommer vi att ha 385 vårdplatser hösten 2019. Då vi redan nu har långa väntetider och överbelagda vårdavdelningar på Skas anser vi inte detta är förenligt med kravet på jämlik och säker vård.

Som vi ser det innebär detta istället en minskning av tillgänglighet för befolkningen i vårt län. Vi ser att både väntetiderna och risken för överbeläggning ökar och med det vet vi att patientsäkerheten försämras. Det leder också till ökad mängd köpt vård av andra landsting, sämre utbildning för samtliga personalkategorier och därigenom en ökad risk för sämre kompetensförsörjning i framtiden. Även väntetider till operationer kommer öka då tillgången till eftervård minskar med antal vårdplatser.

Som fackförbund är vi positiva till förändringsarbete och effektiviseringar av sjukvården men när förändringar blir påtvingade på grund av ekonomiska besparingsbehov är de sällan, som nu, förankrande i verksamheterna. När förändringsförslagen så tydligt går emot behovet av vård för invånarna i Skaraborg måste vi istället ifrågasätta användandet av våra gemensamma skattemedel.

Läkarförbundet

Kommunal

Vision

Vårdförbundet

Skaraborgs Sjukhus

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.