Sverige behöver ett defensivt försvar

Insändare
PUBLICERAD:

”S äventyrar Sveriges säkerhet” skriver Anders G Johansson (M) i SLA 18/7. Ja så är det. Men det beror inte främst på ekonomi även om en förstärkning behövs. Johansson fortsätter: ”Det är hög tid att inleda återuppbyggnaden av det försvar som eftersattes i decennier”.

Ja, det är viktigt liksom analys av sättet att försvara Sverige. Allvarligt fel var att försvarsberedningen beredde på regeringens uppdrag det gamla odugliga insatsförsvaret. Odugligt? Ja ett duellförsvar i Sverige även avsevärt förstärkt kan slås ut på mycket kort tid av dagens missilrobotar. (Se Raimo Jakola.)

Sverige behöver ett defensivt försvar av hela vår yta för att bevara freden. Försvarsministern är mångordig om solidaritet och samarbete men inser tydligen inte krigets realiteter. Krig eller inte krig står mellan stormakterna. Sverige ska tydligt visa självständighet och fasthet i både politik och försvar, till nytta för hela Norden.

Den tidigare ambassadören i Moskva, Sven Hirdman skriver på sajten Bevara alliansfriheten: ”Om man analyserar hotbilden, vill jag hävda att risken för ett isolerat, oprovocerat ryskt angrepp på Sverige eller något annat EU-land är praktiskt taget noll”.

Javisst är det så. Sveriges markterritorium är ett gigantiskt skydd för Ryssland mot USA/Nato, som har militär styrka främst på Atlanten. Ryskt anfall på Sverige skulle omedelbart ge USA/Nato avsevärda militära fördelar på vårt vidsträckta markterritorium.

Hirdman menar dock: ”Den större risk som finns för Sverige är att på grund av den starka spänning som nu råder mellan stormakterna USA och Ryssland – och som till stor del utspelar sig i Nordeuropa med deltagande av Nato – det av missförstånd eller andra oförutsedda orsaker uppstår militära incidenter mellan de två sidorna, vilka i sin tur utvecklas till ett fullskaligt krig med massförstörelsevapen”.

Ja, spänningen i norr står om stormaktsstatus och Rysslands del av terrorbalansen bl.a. på Kolahalvön, som till varje pris måste försvaras.

M bör återta ledningen i Sverige för ett verkligt försvar - ett trovärdigt krigsavhållande försvar. M-ledningen i Skara hade goda insikter om ett ”återuppbyggt försvar” som Anders G Johansson nu efterlyser.

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.