Ja till omstrukturering av försvaret

Publicerad:
Indirekt defensivt försvar med blandning av jägartrupp och gärna pansrade förband med beväpning, som Jakola föreslår, kan bli starkt krigsavhållande, menar Per Blomquist i sin replik till Raimo Jakola. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik på Raimo Jakolas debattartikel i SLA 30/7.

Jag fäster mig vid Raimo Jakolas inlägg i SLA den 30/7 2019, där han går rakt på sak och konstaterar att båda parter, USA och Ryssland, har ”missilrobotar mot mark-, sjö- och luftmål som effektivt kan bekämpa våra fasta och rörliga mål ner till fordonsstorlek”. Ett starkt skäl för omstrukturering av vårt duellförsvar som kan slås ut på kortare tid än förre ÖB Sverker Göranssons enveckasförsvar.

När försvarsminister Peter Hultqvist av Dagens Nyheter 11/10 2018 fick frågan ”om de landbaserade robotarna mot land- och sjömål i Kaliningrad ökar hotet mot Sverige”, svarade han: ”Jag vill inte spekulera i hotbilden.” Frågan berör inte nödvändigtvis någon hotbild från just Ryssland. Båda stormakterna förfogar över dessa robotar och är för närvarande de enda potentiella angriparna mot svenska stridskrafter. Därför är frågan i högsta grad verklighetsintressant.

Jakola väljer att undersöka defensivt försvar och anvisar medel för detta mot stormakternas anfallsrobotar som 15 minuter efter avfyring kan nå mål på svenskt territorium. Indirekt defensivt försvar med blandning av jägartrupp och gärna pansrade förband med beväpning, som Jakola föreslår, kan bli starkt krigsavhållande.

I försvarsministerns svar till DN heter det också: ”Militär förmåga är en sak, politisk vilja en annan.” Förvisso! Men frågan liksom svaret avslöjar att både frågeställaren och svaranden ser endast Ryssland som enda potentiella angripare. Det går helt emot den militära alliansfrihet som svenska folket vill ha och som den socialdemokratiska partikongressen 2017 ställde sig bakom.

Jakola med sin långa erfarenhet inser att om det så kallade osannolika kriget öppnas i vår del av området står terrorbalansen genast på spel.

USA/Nato har sin styrka på Atlanten och på den europeiska kontinenten och Ryssland sin i västra Ryssland och på Kola.

I kampen mellan de stora giganterna ska Sverige inte delta vare sig med förberedelser i form av övningar eller med värdlandsavtal. Det är ett svek mot svenska folket. Vad är lösningen? Politiskt kan den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen tas bort liksom värdlandsavtalet.

Jakolas förslag till defensivt försvar ger bästa trygghet åt svenska medborgare och god solidaritet mot omgivande parter.

Carl Bildts och Peter Hultqvists trixande med hjälp/krig i Baltikum är och förblir en krigslinje vänd mot Ryssland. Redan att dra in USA i krigsövningar på vårt territorium är att först betala med vår suveränitet och sedan att försämra vår relation till grannen, Ryssland.

Per Blomquist

Artikeltaggar

Debatt

Läs vidare