Främja det effektiva jordbruket

Ledare
PUBLICERAD:
Nyckeln till minskad klimatpåverkan från jordbruket är i grunden kunskap om vilka metoder och produkter som är goda i så många avseenden som möjligt.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Om inte jordbruket förändras kommer det att bidra starkt till den globala uppvärmningen, vilket också försämrar förutsättningarna för att bedriva jordbruk. Det är ett av huvudbudskapen i FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport (8/8). Den fokuserar på marken och bruket av den.

I dag utgörs mer än 70 procent av jordens isfria landyta av på något sätt brukad jord. 2007-2016 genererade jordbruket rejäla andelar av människans totala utsläpp av växthusgaser – 13 procent av koldioxiden, 44 procent av metangasen och 82 procent av kväveoxiden.

Det är tydligt att vi får svårt att klara av att begränsa utsläppen, och därmed den globala uppvärmningen, om inte jordbruket gör sitt för att bidra. En ytterligare utmaning är dessutom att matproduktionen inte bara måste släppa ut mindre mängder växthusgaser, utan också kunna producera mer allt eftersom jordens befolkning växer.

Nyckelbegreppet som idisslas i rapporten är ökad produktivitet. Vi måste kunna producera mer mat på mindre yta och med mindre resurser. För att nå dit måste vi omfamna vetenskapliga framsteg på jordbruksområdet, samtidigt som vi minskar svinnet av den mat som produceras.

Så många som möjligt bör därför överge det kommersiella ekologiska jordbruket, som kräver större markarealer för att producera samma mängd mat som konventionellt jordbruk. En effekt av det ekologiska jordbruket har till exempel varit ökad avskogning.

En stor del av makten ligger hos företagen som producerar maten, men som i sin tur är beroende av vad vi konsumenter helst vill ha i matbutiken. För att främja ett effektivt jordbruk krävs att så många som möjligt drar åt samma håll, från producent till konsument.

Vad gäller den omtalade köttproduktionen är det stadiga rådet från IPCC att minska efterfrågan på kött. Detta bland annat eftersom kor, får och andra boskap släpper ut betydande mängder metangas. Men med en god djurhållning är kritters miljöpåverkan inte bara negativ. Djuren ser bland annat till att hålla betesmarker öppna, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Även IPCC inser dock att det blir svårt att förmå tillräckligt många att ställa om sin kost till det allra mest miljövänliga, i form av baljväxter, frukt, grönsaker och frön. Lösningen enligt klimatpanelen är att övergången sker med växtbaserade eller syntetiska köttimitationer, trots att deras effekt på klimatet är oklar.

Ett mindre riskfyllt sätt att både hantera och ta vara på vår uppskattning för kött kan i stället vara att öka värdet på kött från tamdjur genom bättre och mer hållbar djurhållning.

Nyckeln till minskad klimatpåverkan från jordbruket är i grunden kunskap om vilka metoder och produkter som är goda i så många avseenden som möjligt. För jordbruksindustrin finns dessutom en dubbel morot i potten – ökad effektivitet räddar både klimatet och stoppar en försämring av jordbrukets egna förutsättningar.

Agnes Karnatz/SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.