Det behövs ett starkt defensivt markförsvar

Debatt
PUBLICERAD:
Det som behövs är ett starkt defensivt markförsvar, nytt sätt att strida med stridskrafter från P 4 och K 3 samt andra markförband i riket, menar Per Blomquist i sin debattartikel.
Foto: Anders Wiklund/TT
Försvarsfrågan, eller försvarspolitiken, består av två viktiga sakfrågor: ekonomi och militära faktorer.
Som försvarsvän av ett självständigt, oberoende Sverige instämmer jag i glädjen över mer pengar till Försvarsmakten i flera inlägg 3/9 i SLA.

Den viktigaste frågan är dock på vilket sätt Sverige ska försvaras. Tyvärr debatteras detta sällan. Vi har i Sverige sedan andra världskriget litat på politikerna som har redovisat en intressant, vidlyftig säkerhetspolitik men en svårgriplig näst intill obegriplig försvarspolitik. Nu går det inte längre. Militära fakta till rum och styrka står gränsnära, med möjlighet för USA och Ryssland till omedelbar insats.

År 2017 samlade dock M-ordföranden i Skara Markus Hagberg, präst och politiker, sin politiska ledning med inbjudna gäster till ett samtal om både säkerhets- och försvarspolitik.

Markus Hagberg behandlade därefter militära fakta i ett inlägg i Kyrkans Tidning. Försvarsfrågan blev lika tydlig där som evangeliet i kyrkan, verklighetsnära. Försvarsfrågan fick beröm i olika fackkretsar.

Huvudbudskapet var dock att Hagberg önskade ett biskopsbrev i försvarsfrågan som inte förekommit sedan år 1984. Han fick svar av biskop KG Hammar (KGH), som uppehöll sig vid säkerhetspolitik och allmän hotbild. Insikt i försvarspolitiken saknades, tydligen.

Hagberg kritiserade inte Försvarsberedningens bredd på hotbild, som KGH tog upp. Han trodde inte detta var ett ämne för biskopsbrev. Nej: ”Kritiken gällde hur politiker hanterar det militära försvaret utan enklaste form av försvarsstrategisk analys.” Biskoparna borde ”utifrån en sådan analys behandla frågan om fred, frihet och försvarets olika aspekter i ljuset av en bred kristen förståelse. De behöver inte komma till säkra slutsatser, utan syftet är att lyfta en grundläggande moralisk fråga: hur och vem ska försvara vår frihet?”

Hagberg avslutar med två starka stycken:

”Detta är också orsaken till varför en fallen värld inte kan styras med evangelium. Det är väl detta som kyrkans huvudfåra insett, samtidigt som det hela tiden har funnits mer radikala grupper som sökt gestalta andra ordningar. Det ligger en positiv utmaning i detta.

Det finns, menar jag, ett moralisk imperativ att försvara det goda när det attackeras, att försvara den värnlöse som kränks, att försvara sitt hus och hem och sina närmaste. Den ende man kan välja att inte försvara är sig själv. Denna princip är lika gällande idag som tidigare, och därför måste vi värna ett starkt svenskt försvar.”

Ja, ”snällism” eller lismande solidaritet lönar sig inte, menar jag, och inte heller utgångsbaserade stridskrafter för ett förstärkt duellförsvar, som Försvarsberedningen föreslår. Detta har jag och strategen Raimo Jakola tidigare framfört i SLA. Det framstår närmast som självklart när man ser både USA:s och Rysslands möjlighet att med målstyrda missilrobotar omedelbart bekämpa våra till duell grupperade/baserade förband.

Det som behövs är ett starkt defensivt markförsvar, nytt sätt att strida med stridskrafter från P 4 och K 3 samt andra markförband i riket.

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.