Margot Wallström igen

Debatt
PUBLICERAD:
Margot Wallström beskrev på Folk och Försvars rikskonferens i år ett väpnat angrepp mot Sverige som ”inte sannolikt”. Hon hävdade att Försvarsberedningen inte gjort någon ny säkerhetspolitisk analys. Javisst är det så, menar Per Blomquist i sin debattartikel.
Foto: Janerik Henriksson/TT
I samband med att utrikesminister Margot Wallström meddelade sin avgång skrev Svenska Dagbladet på nyhetsplats (7/9) om den djupa spricka som sedan lång tid funnits mellan utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

Det uppges att tjänstemän på utrikesdepartementet kallar sina kolleger på försvarsdepartementet för krigshetsare.

Den gamla, felaktiga, politiska och ensidiga hotbilden från Ryssland vilseleder starkt och leder till dylika konflikter!

Gammalt är Östersjön som slagfält och viktigt. Det nya slagfältet mellan USA och Ryssland är Ishavet, sedan tio år för Ryssland och nu även för USA. Med fantastiskt nya medel för fred och krig för Ryssland och inte bara missilrobotar. Förnyelse i försvars- och säkerhetspolitiska tänkandet är därför nödvändigt.

Utrikesministern beskrev från scenen på Folk och Försvars rikskonferens i år ett väpnat angrepp mot Sverige som ”inte sannolikt”. Hon hävdade att Försvarsberedningen inte gjort någon ny säkerhetspolitisk analys.

Javisst är det så! Krigsivraren Peter Hultqvist med Östersjöområdet i fokus bör vidga synfältet. Politiskt är Östersjön USA/Natos i fred. I händelse av krig Rysslands. Sverige med sitt för alla parter viktiga markterritorium är ett militärt mellanliggande område. Numera, som tidigare sagts i SLA, kan USA och Ryssland nå hela det nordiska området med moderna missilrobotar.

Den djupa och allvarliga sprickan mellan departementen växte sig stark under hela förra mandatperioden, hette det i SvD. Inte konstigt då nytt vin slås i gamla läglar – det tål att upprepas!

Carl Bildt ledde Sverige in på tankar om anfallskrig över Östersjön. Infall av hybris och ett sätt att rädda JAS?

Försvarsberedningen har tydligen saknat en totalstrategisk värdering av politik, diplomati och ekonomi, med hänsyn till geografi och tidsfaktorer i Europa, i ett modernt militärstrategiskt bedömande. Att detta saknats, kan man ana av Wallströms uttalande.

Politiska partier har olika uppfattningar. Samtal i en beredning upplöser inte konflikter – snarare förstärks de. Det krävs nu en saklig, grundlig utredning med trovärdiga antaganden i varje led!

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.