Hoppa till huvudinnehållet

Militära fakta behövs!

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik till Hergus Palmquist i SLA 26/9.

Javisst, Hergus Palmquist, leder det till ”märkliga” ting och ”helt otroliga påståenden” om man följer politiken och inte militära fakta med värdering enligt beprövad metod och erfarenhet. Att HP är intresserad av källor till Carl Bildts tankar för anfallskrig över Östersjön är begripligt.

Källorna är många. I en understreckare i Svenska Dagbladet (26/4 2006) behandlades vår goda doktrin ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Bildt fick problem under krisen i Baltikum.

”Först i februari 1995 kunde SvD avslöja orsaken. Den svenska regeringen hade i maj 1993 samlats i ett bergrum och hållit en topphemlig krigsövning. Övningen hade täcknamnet Carina. (Namnet och detaljerade fakta ströks vid publiceringen 1995. Detta för att undvika ett tryckfrihetsåtal mot SvD, vilket visar hur känsligt läget då ännu var.) I övningen angrep Ryssland de baltiska staterna både genom ryska friskaror ledda av utbrytargeneraler och invasion stödd från Moskva. I spelet bröt neutralitetspolitiken ihop”.

Bildts tankar ledde till boken Till bröders hjälp med anfall över Östersjön. ”En bok från Kungl. Krigsvetenskapsakademien”, hette det. En otrolig debattbok!

Bildt har gett nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist politisk möjlighet att bjuda stormakten USA till förberedelser för krig på vårt markterritorium. Det ser jag som krigshets.

USA och Ryssland – båda positionerade i vårt närområde, försedda med massförstörelsevapen – är till och från klara antagonister och hotar varandra med militär makt. Konflikter kan leda till det osannolika kriget.

Krigsplanläggning är skarp! Geografin och tidsfaktorn är de tyngsta faktorerna vid sidan av styrka genom militära medel. Ryssland har ett uttalat skyddsbehov av vårt markterritorium mot USA/Nato. Det visar kartan.

Politiskt har Sverige som suverän stat tillåtit sig USA/Nato-övningar på vårt markterritorium och därtill värdlandsavtal. I rysk krigsplanläggning måste detta värderas som fientliga handlingar. Det är inte bara oklokt, det är i given konfliktsituation hets till krig.

Om försvars- och utrikesdepartementen i konflikt med varandra stod att läsa i SvD 7/9. Statsministern borde ingripa. Ja, under Bildts tid framstod UD som ett krigskabinett, anger säker källa till mig. Margot Wallström var klart för nedrustning och fred mot krig. Bra!

Sverige har sedan 1940-talet haft en försvarspolitik styrd av politik och ogenomtänkta militära faktorer. Det har varit fel och dyrt. Krig utbröt inte. Det ska vi vara tacksamma för.

Per Blomquist

Artikeltaggar

Insändare