Hoppa till huvudinnehållet

Arsenik och bly i mark där bostäder ska byggas

Publicerad:
I kvarteret Diana har man vid en markundersökning funnit bland annat arsenik och bly som överskrider halterna för känslig markanvändning, det vill säga bostäder. Foto: Anna Warner

Arsenik, bly och cancerogena kolväten har påträffats vid en markundersökning i kvarteret Diana. Inför bygget av nya bostäder måste massorna tas omhand på rätt sätt.

Inför en nybyggnation måste marken undersökas och Skeppsviken fastighets AB har anlitat en konsult för det arbetet i kvarteret Diana där man ska bygga bostäder, lokaler och garage.

Klartecken för 120 lägenheter i centrum

Cancerframkallande ämnen

Undersökningen visar på förekomst av arsenik, bly och PAH, polycykliska aromatiska kolväten. Det sistnämnda kan komma från förbränning av organiskt material såsom skogsbränder och fordonsavgaser, och ämnena är cancerogena.

Samtliga tre ämnen överskrider i minst ett prov halten för så kallad känslig markanvändning. Riktvärdet för arsenik överskrids i tio av 15 prover.

Med känslig markanvändning menas mark där människor ska kunna vistas permanent, exempelvis bostäder. Mindre känslig markanvändning är en skyddsnivå för exempelvis kontor och industrier.

Inget parkeringsgarage i kvarteret Diana

Arsenik från alunskiffer

Man bedömer att halterna av arsenik i proverna beror på att det naturligt finns mycket alunskiffer i marken, och att det inte handlar om en förorening.

När det gäller blyförekomsten tror man att det kan ha ett samband med att området länge har varit parkering, men orsaken är inte fastställd.

Under asfalten ligger fyllnadsmassor och torv, och i fyllningen har man funnit mycket tegel och en del rödfyr. Förhöjda halter av metaller finns i både fyllnadsmassorna och i torven.

Material frigörs

Grundvattenytan ligger endast cirka 0,9 meter under markytan. I de proverna finns inga petroleumprodukter och metallkoncentrationerna bedöms vara låga.

Vid länspumpning av vatten i området finns risk för att organiskt material från torv frigörs och följer med vattnet. Om länspumpning ska ske bör hanteringen samrådas med tillsynsmyndigheten, menar konsulten.

Skeppsviken segrade i kampen om Diana

Ingen risk för hälsan

Föroreningarna i kvarteret bedöms inte vara av den digniteten att det krävs en omfattande sanering. Dock behöver föroreningarna avgränsas och massorna tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Undersökningen tyder inte på att det förekommer föroreningar i sådan omfattning att de utgör en risk för människors hälsa i samband med exploateringen.

Området har varit parkering sedan 1960-talet och dessförinnan var det naturmark. Det finns inga uppgifter om att det ska ha bedrivits någon verksamhet på platsen.

Artikeltaggar

MiljöSkeppsvikenSkövde

Så här jobbar SLA med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.