Det är inte SD:s halvsanningar

Insändare
PUBLICERAD:
REPLIK: I ett inlägg på SLA:s debattsida den 13 november beskyller signaturen ”Orolig för Karlsborg och Sveriges framtid”, mig för att ha framfört halvsanningar om tillståndet i Sveriges kommuner.

Låt mig inledningsvis konstatera att exemplet från Landskrona är ett av många som förekommit i dagstidningarna den senaste tiden. Om det som står i svenska dagstidningar är Sverigedemokratiska halvsanningar eller inte överlåter jag åt läsarna att avgöra. Men det räcker med att man tar sig rakt över Vättern från Karlsborg till Motala så hittar man nya exempel.

Det är inte Sverigedemokraterna som påstår att invandringen åsamkar den svenska statskassan stora kostnader. De uppgifterna kom, som jag skrev i mitt inlägg, från en rapport, 2009:3, utarbetad av Finansdepartementets ESO-grupp, arbetsgruppen för särskilda ekonomiska studier och deras ordförande Joakim Ruist. Den rapporten torde vara så långt från en sverigedemokratisk halvsanning som något dokument någonsin kan vara. Detsamma gäller rapporten från Ekonomistyrningsverket som jag refererade till.

En av de mera kostsamma delarna av svensk invandringspolitik är ensamkommande barn. Sverige tog 2015 ensamt emot 36 % av alla ensamkommande minderåriga asylsökande i hela världen. Sveriges befolkning utgör ungefär 0,14 % av världens befolkning. Det är klart att det får ekonomiska konsekvenser.

Det torde också vara uppenbart för de flesta att när staten drar ner på stödet efter den tvååriga etableringsperioden för nyanlända så får också det stora konsekvenser för kommunernas ekonomi.

Vad gäller t.ex. Karlsborgs kommun så motsvarar det statliga stödet för 2017 en kommunal skattehöjning på drygt 7 kr. För 2018 är motsvarande siffra 3,60.

Det handlar inte om halvsanningar från SD. Det handlar om officiell statistik och beräkningar utförda av olika myndigheter.

Om nu signaturen är så orolig för Karlsborgs och Sveriges framtid så ta gärna och kliv ut ur glasbubblan och ta en titt på verkligheten. Det kommer inte att bli bättre i kommunerna av att någon påstår att SD far med halvsanningar. Verkligheten tränger sig på i alltfler kommuner.

Eller vill signaturen på fullt allvar också påstå att ”Uppdrag gransknings” reportage om tillståndet i Filipstads kommun m.fl. också är en Sverigedemokratisk halvsanning?

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.