Svensk skola utom kontroll

Debatt
PUBLICERAD:
Ett exempel på att svensk skola är utom kontroll visar sig just nu i Skara där man stänger ett attraktivt gymnasieprogram på den kommunala Katedralskolan. Detta program ska ges till en friskola, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund.
Foto: Daniel Strandroth
Ett exempel på att svensk skola är utom kontroll visar sig just nu i Skara där man stänger ett attraktivt gymnasieprogram på den kommunala Katedralskolan. Detta program ska ges till en friskola. Här kan en kommun göra som den vill och kringgå regler. Det är oacceptabelt, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund.

Katedralskolan i Skara är en av de mest traditionsrika skolorna i landet med rötter i 1600-talet. Grunden för skolan har varit de högskoleförberedande programmen men man har nu ett brett programutbud med både högskoleförberedande och yrkesprogram.

Som många andra skolor finns det en press på skolan ur rent ekonomisk synvinkel. I Skara finns också ett fristående gymnasium som har en estetisk utbildning med inriktning mot musikområdet. Förutom detta så finns två enheter med naturbruksutbildning.

När politikerna i samband med budgeten för 2020 började föra fram begreppet ”Skolstaden Skara” togs det emot positivt av Lärarnas Riksförbund. Det skulle bland annat innebära ett samarbete med att presentera alla gymnasieutbildningar som finns i Skara, såväl kommunala som privata.

Men nu ska alltså den politiska majoriteten lägga ner estetiska programmet på Katedralskolan mot fackens protester. Till en början sades att det skulle stängas, men i svar på direkta frågor och redovisningar i media har det visat sig att skälet till att man valt just detta program (som har en stabil ekonomi) är att privata Olinsgymnasiets ägare ville ha det.

Vi frågar oss också om detta är ett sätt att kringgå de nya hårdare reglerna från Skolinspektionen – där man inte ger tillstånd till en fristående skola om friskolans program kan riskera att skada den kommunala skolan, det vill säga om inte kommunen saknar programmet eller har fler sökande än vad de kan ta emot på programmet. Detta har också uttryckligen angetts som skäl av Barn- och utbildningsnämndens ordförande inför hela personalen att; ”om inte vi stänger får han inte tillstånd att starta”.

VI menar att det är olämpligt att en privat företagare ska kunna diktera villkoren för kommunala beslut, utan hänsyn till vad lag och avtal säger.

Vi ser i förlängningen en stor risk för att detta kan få prejudicerande effekter, som kan leda till att andra kommuner i landet följer efter. Då kan vi få en väldig karusell med skolnedläggningar och verksamhetsövergångar utan kontroll.

Vi vill vara tydliga med att Lärarnas Riksförbund inte är emot fristående skolor. Det vi vänder oss mot är Skara kommuns sätt att vilja ge bort en fungerande utbildning till en fristående aktör bara för att denne ”vill ha utbildningen”.

Detta visar att kommunala huvudmän måste stoppas från att ”leka skola”. Skolan måste bli ett nationellt och statligt åtagande så att sådan här godtycklighet inte ska kunna förekomma.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Stefan Hemb, ordförande Lärarnas Riksförbund Skara

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.