Hoppa till huvudinnehållet

Mycket höga halter av PFAS på flygplatsen

Publicerad:
Reporter Anna Warner
Anna Warner
anna.warner@sla.se
Jord, grundvatten, ytvatten och diken på vissa platser vid Skövde flygplats är påverkade av PFAS.
Jord, grundvatten, ytvatten och diken på vissa platser vid Skövde flygplats är påverkade av PFAS. Foto: Anna Warner/arkiv

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts på och i anslutning till Skövde flygplats. Vissa prover av ytvattnet visar flera hundra gånger högre halter än miljökvalitetsnormerna.

Sweco environment AB har, på uppdrag av Skövde flygplats AB, utrett förekomsten av PFAS på och nära flygplatsen. Anledningen är att man, ungefär mellan åren 1992 - 2000, genomförde brandövningar på platsen.

Under förra året togs prover i tre grundvattenrör i anslutning till den tidigare brandövningsplatsen. Analysen visade att det fanns PFAS i samtliga rör och Sweco rekommenderade en fortsatt utredning och provtagningar.

Fler PFAS-prover ska tas på flygplatsen

Rapporten från de provtagningarna är nu klar och den visar på mycket höga halter av PFAS på vissa platser. I rapporten står det bland annat:

"Ytvattendrag och diken på och i anslutning till flygplatsen är påtagligt påverkade av den konstaterade PFAS-föroreningen i jord och grundvatten på brandövningsplatsen. Halter i storleksordningen flera hundra gånger miljökvalitetsnormer för ytvatten har uppmätts och 3–4 km nedströms flygplatsen är halterna fortfarande så höga att miljökvalitetsnormen överskrids med stor marginal."

Risk för högre halter

Konsulterna på Sweco konstaterade också att PFAS-halterna varierar mycket mellan provtagningarna på den plats där man tog prov vid två tillfällen. Man anser att det är sannolikt att det beror på mängden vatten i bäcken. I mars var vattenflödet högre än i augusti, vilket skulle innebära en större utspädning.

Man menar vidare att det finns en risk för att halterna i övriga provpunkter kan var högre under vissa delar av året jämfört med de halter som uppmättes i mars.

Dricksvattnet är ofarligt

Sweco tog även prover i några dricksvattenbrunnar i närheten av brandövningsplatsen. PFAS hittades på två fastigheter men de uppmätta halterna ligger med stor marginal under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten.

Orsaken till halterna i dricksvattnet har inte exakt kunnat fastställas eftersom det har brunnit på en av fastigheterna och där man då eventuellt använde brandskum. För att komma närmare svaret behövs kompletterande provtagningar av grundvattnet.

Kan inte brytas ned

Enligt Livsmedelsverket är PFAS, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De är inte naturliga utan började framställas i mitten av 1900-talet. PFAS används bland annat i impregneringsmedel i textilier, i papper och kartong till matförpackningar, i stekpannor, rengöringsmedel och brandskum.

PFAS som släpps ut i miljön hamnar till slut i maten, eftersom de i princip inte kan brytas ner.

Livsmedelsverket skriver vidare att "de mängder av PFAS vi får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem men ämnena lagras i kroppen. Om du dricker vatten med höga halter av PFAS under lång tid minskar säkerhetsmarginalerna till nivåer som misstänks ge hälsoeffekter."

Artikeltaggar

MiljöSkövdeSkövde Flygplats AB

Så här jobbar SLA med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.