Skolbråket en demokratifråga

Ledare
PUBLICERAD:
För elevernas och skolans bästa får vi hoppas att Skövde kommun nu hittar en gemensam väg framåt, med Anna Ljungberg som ordförande i barn- och utbildningsnämnden även i fortsättningen.
Foto: Anna Warner/Arkiv
I förra veckan kunde SLA avslöja bråket mellan barn- och utbildningsnämndens ordförande, Anna Ljungberg (M) och sektorschefen Katarina Lindberg.

Kärnfrågan tycks, häpnadsväckande nog, vara om en nämndordförande ska/får prata om skolfrågor med någon annan än sektorschefen.

Alldeles oaktat vad som ursprungligen ligger bakom bråket så är detta naturligtvis en demokratifråga. Och det är det även om det skulle råka stå i någon kommunal arbetsordning att en nämndordförande i huvudsak ska kommunicera med sektorschefen om frågor som berör förvaltningen.

En nämndordförande är folkets representant, om än vald av politikerna i kommunfullmäktige, som ska se till skattebetalarnas bästa och som naturligtvis bör ha all rätt i världen att prata med/ eller begära ut uppgifter av andra än sektorschefen. Det sistnämnda är dessutom en långtgående demokratisk rättighet för oss alla, alldeles oavsett om man är nämndordförande eller inte. Det ska sägas att Katarina Lindberg i en kommentar sagt att hon inte känner igen sig i beskrivningen.

Anna Ljungberg är själv lärare, och vet hur det går till på skolorna och hur det är att undervisa i klassrummet. Det går alltså inte att säga att Ljungberg inte har rätt kompetens för uppdraget, vilket brukar vara en vanlig invändning från tjänstemän.

Ljungberg vill uppenbarligen att en del av skolmakten flyttas från stadshuset ut till skolorna och dess rektorer, där man med all sannolikhet har bäst koll på hur resurserna fördelas. Det tycks vara en tilltalande tanke för många, även inom skolans värld där det mullrats en del om att en sådan organisation vore bra.

Lite märkligt är det att Anna Ljungberg inte fick ett omedelbart stöd från övriga borgerliga politiker. Moderaternas gruppledare, Theres Sahlström, för övrigt själv nämndordförande i vård- och omsorgsnämnden, var försiktig i sina kommentarer men uttalade ändå snabbt ett visst stöd till partikamraten Ljungberg. Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M) var den som enligt uppgift handplockade Ljungberg till att bli politiker, uttalade sitt stöd till Ljungberg efter några dagar. Mig veterligen har det i övrigt varit tyst utåt från politikerna.

Tyst har det också i stort sett varit om det möte som hållits mellan parterna. Ingen, förutom de som var med på mötet, vet med säkerhet vilka som deltog, än mindre vad som sas eller vad man eventuellt kom överens om. Kommundirektören Tomas Fellbrandt har ingen kommentar med motiveringen att han anser att det inte är ett bråk.

Efter att ha varit tillförordnad ordförande under en period så valdes Anna Ljungberg till permanent ordförande i barn- och utbildningsnämnden så sent som i slutet av förra året.

Vad händer nu? Det är det med all säkerhet många som undrar, i synnerhet inom skolans värld. Kommer Anna Ljungberg att sitta kvar som ordförande efter det som varit? Kan de borgerliga partierna verkligen medverka till att ”offra” Ljungberg efter att själva ha tillsatt henne som permanent ordförande så sent som i december förra året?

För elevernas och skolans bästa får vi hoppas att Skövde kommun nu hittar en gemensam väg framåt, med Anna Ljungberg som ordförande även i fortsättningen.

Peter Henriksson

chefredaktör

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.