Diplomati mot krig

Insändare
PUBLICERAD:
Replik.

Major Bernhard Englund, skicklig jägarofficer, konstnär, museiman med mera, har i inlägg i SLA (15/1) beskrivit Sveriges säkerhetspolitiska läge i världen under rubriken: ”Har krigets grunder nått nya höjdare?

Ja, kriget med drönare och modern robotteknik kan med ögonblicklig verkan nå ”världens högsta stridstuppar”, menar Englund, samtidigt som oskyldiga medborgare drabbas – en ”luftvärnssoldat med eldtillstånd sköt av misstag ned ett civilt flygplan med över 170 döda som följd”.

Detta budskap, faktiskt och skarpt, sänder Englund till svenska försvarspolitiker, nyss samlade i Sälen för rikskonferens. Försvarsledningen har gett Försvarsberedningen ett annat hot att bereda. Är journalisterna okunniga?

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén vilseleder svenska folket! Det enfaldiga hotet med trösklar över Östersjön framstår som farligt och tomt prat. Robotar och tidsfaktorn har tagit bort alla trösklar, menar ju Englund, med all rätt.

Ryssland har mycket skickliga marskalkar. De inser att Sverige utgör skydd mot USA. De begår inte militärt självmord mot sitt land genom att angripa Gotland eller delar av sydvästra Sverige samtidigt som USA från vårt vidsträckta territorium med styrka kan nå Uralbergen med robotmissiler.

Försvarsledningens felaktiga spekulationer om Rysslands ensidiga hot mot Sverige kan bli direkt krigsframkallande, från både USA och Ryssland. Läs kartan!

Den 3 december 2019 fick chefen för armén med ett 90-tal åhörare del av följande:

USA och Ryssland kan godta ett trovärdigt, försvarat svenskt markterritorium. Det utgör skydd för båda parter. Sålunda kan Sverige med rätt och trovärdigt försvar mot USA och Ryssland verka mot krig för fred och diplomati!

Ingen part kan dock godta att den andre behärskar vårt markterritorium. Denna part kan då avsevärt förstärka både sin defensiva och sin offensiva styrka mot den andra parten. Dessutom kan den part som finns i Sverige starkt påverka ett krigs förlopp i Europa och Arktis.

Vår utrikesminister kan ge ett verkligt starkt bidrag mot krig för fred med ett trovärdigt folkförsvar, äkta värnplikt för rimliga kostnader. Arméchefen och många av de 90 åhörarna markerade sitt gillande.

Det är angeläget att ”stridstupparna i världen dämpar sig”, menar Englund. Låt ”diplomatin komma till sin rätt”, menar den gamle erfarne jägarofficeren.

Läs sajten alliansfriheten.se som publicerar goda inlägg för och emot Nato – utgivarna är för alliansfrihet.

Per Blomquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.