Vi tar PFAS-föroreningarna på största allvar

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Jesper Sydhagen
Länsstyrelsen i Västra Götaland får kritik för att vi inte tar PFAS-föroreningarna vid Karlsborgs flygplats på allvar. Det är fel. Vi vet mycket väl att Karlsborgs flygfält är allvarligt förorenat. Varje år läcker cirka 300–400 gram PFAS ut via Kärnebäcken, till Bottensjön och så småningom ut i Vättern.

Det är Försvarsmaktens tidigare användning av brandskum med PFAS som förorenat några områden vid flygfältet.

Försvarsmakten fick förra året i uppdrag att utreda hur spridningen av PFAS ska minskas. Dels genom vattenrening, dels genom åtgärder vid brandövningsplatser. Detta beslut har Försvarsmakten överklagat.

Länsstyrelsen gav nyligen Fortifikationsverket, som är fastighetsägare, tillstånd till markavvattning av området runt start- och landningsbanan. I vårt beslut finns ett antal villkor. Exempelvis att PFAS-förorenat vatten från sydvästra banänden ska renas till 99 procent.

Eftersom större delen av banan ligger i ett område som inte är förorenat kräver vi också att vatten med låga PFAS-halter ska avledas separat.

Sammanfattningsvis. Rent vatten ska alltså ledas bort separat, samtidigt som en anläggning ska rena PFAS-förorenat vatten till 99 procent. Till förorenat vatten räknas bland annat länsvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Kraven på separering gäller även vatten från bankantsdräneringen, om inte regeringen är av annan åsikt. Där väntar vi på besked.

Att gräva bort PFAS-förorenad jord är inte ett rimligt alternativ. Det finns ingenstans att deponera massorna. En jordförflyttning skulle enbart betyda att problemet sprids vidare.

Siv Hansson

Enheten för förorenade områden, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.