Smittskyddsläkaren svarar på 24 läsarfrågor: "Ska vi ställa in bröllopet?"

Vård & omsorg | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Peter Nolskog, smittskyddsläkare på Skaraborgs sjukhus svarade på läsarnas frågor om corona.
Intresset är enormt kring coronaviruset eller Covid-19 som det också kallas. Och frågorna är många, många - vilket ställer stora krav på information.
Därför sammanförde vi på tidningen er läsare med smittskyddsläkaren Peter Nolskog via en chatt.
Nolskog har noggrant läst era frågor och svarat som den expert på ämnet han är.
Här är era frågor och hans svar:

Martin: Jag var i Tyrolen och åkte skidor förra veckan. Åkte bussresa och var tillbaka i Lidköping i fredags sedan dess har jag suttit i karantän. 4 personer utav 48 på resan har visat misstänkt Corona symptom. Min fråga är om du tycker att det är tillräckligt med 7 dagar i karantän efter hemkomst?

Ja, sju dagar räcker. I princip har vi slutat med karantän och går nu mer på symtom, det vill säga att man vid minsta förkylningssymtom med eller utan feber, bör man undvika sociala kontakter (t.ex. stanna hemma från jobb och skola) tills man känner sig frisk samt ytterligare 48 timmar. För dig som varit i ett riktigt riskområde (som Alperna), liksom för den som haft nära kontakt med ett bekräftat coronafall, blir detta extra viktigt.

Följdfrågan blir då: när är man frisk?

Där är vi lite olika som personer. En del kan gå i flera veckor med lite hackhosta efter en förkylning och andra kan känna sig tröttare än vanligt länge, men det är inte det som menas. Ett praktiskt sätt att tänka är att när man är så frisk att man skulle ha gått tillbaka till jobb eller skola innan allt detta med coronan dök upp + två dagar till.

Karin: Hur länge lever coronaviruset i luft/kontaktytor?

Man kan hitta lite virus under många dagar på ytor, men vår erfarenhet visar att torra föremål och ytor inte verkar vara någon smittfara. Fuktigt sekret från hosta och nysningar innehåller mycket virus. Det är detta som gör att handhygien är så viktigt. Får man in sådant sekret i mun eller ögon kan man bli smittad. Handsprit men också tvål och vatten tar bort den risken.

Christina Källervald: Smittar coronaviruset mindre utomhus ? Kan man i så fall träffa sina barnbarn i utomhusmiljö ?

Det luftombyte som naturligt sker utomhus minskar smittrisken betydligt. Hur nära man umgås har dock också betydelse. Ett barnbarn i famnen kan smitta även om man är utomhus. Om man inte hostar eller nyser direkt på varandra, så är risken mycket liten.

Christina Hulin: Jag är 60+ och har diabetes enligt diabetessköterskan ska jag hålla mig hemma. Min man är lärare och träffar elever o lärare dagligen. Blir han smittad blir ju jag smittad, varför då isolera sig?

Det går inte att säga att diabetes i sig skulle innebära en påtagligt större risk att bli allvarligt sjuk. Brukar man få problem med sina sockervärden vid förkylning och feber kan det bli så nu också. Det allmänna hälsotillståndet är viktigare än vilken diagnos man har. 60+ kan betyda mycket olika. Ålder är den viktigaste riskfaktorn för att bli allvarligare sjuk: ju högre ålder desto högre risk och har man dessutom andra sjukdomar som påverkar hälsan, så kan det bli mer komplicerat. En frisk 61-åring har bara marginellt ökad risk jämfört med till exempel en 55-åring, medan den redan sjuka 85-åringen statistiskt sett har en betydande risk.

Att skydda våra gamla har högsta prioritet.

Att ha någon i sin omedelbara närhet som har en ökad risk att bli smittad innebär ju en ökad risk också för den som försöker undvika kontakter. Det är ofrånkomligt, men risken för dig minskas om du själv är försiktig. Om din man får symtom, bör ni tänka igenom hur ni ska leva i hushållet. Går det ha skilda sovrum, inte dela soffa, inte laga mat eller äta samtidigt? Och glöm inte handhygien! Hushållskontakter har visat sig vara den största smittrisken, så det är svårt.

Britta: Män drabbas tydligen oftare än kvinnor av Covid-19. Alla vet ju att skägg kan innehålla mängder av bakterier. Funderar över om det stora modet världen över med helskägg spelar roll?

Jag tror inte det. Corona är ett virus. Skägg är negativt för vårdpersonal som ska använda andningsmask.

Lars Jansson: Om man har en ”vanlig influensa ” kan man då bli smittad med cov19 också?

Ja, det kan man. Influensa och corona (covid-19) är helt olika slags virus.

Ingela Bergqvist: Vågar man gå till frissan? Jag 70 frisk, maken 80+ med underliggande sjukdomar.

Just idag skulle jag våga det, eftersom vi känner oss säkra på att vi inte har någon omfattande samhällsspridning i just Skaraborg, men hur det är om en vecka vet vi inte. Utvecklingen i fr a Stockholm och de sista dagarna också i Göteborg, visar att smitta också bland de som inte varit på utlandsresa kan gå fort. Kontakten mellan frisör och kund är så pass nära att smitta kan ske - åt båda håll. Men är man helt frisk så smittar man inte.

Inger Denroth: Går det att förhindra att smittan sprider sig i en familj om någon -medlem blir smittad av coronavirus? Eller ska man räkna med att alla som lever i en familj får smittan?

Smitta i familj i är vanlig. Där är det svårt att undvika närkontakt. De flesta fall av s.k. sekundärsmitta har skett i den miljön.

Egon: Undrar om den vaccination mot vanlig säsonginfluensa som vi fick i höstas har någon som helst effekt mot Coronaviruset?

Nej! Orsakas av helt olika slags virus.

Främmestadbo: Kan varor och ICA kort smitta om vår son, som är frisk, handlar och använder vårt ICA kort? Kan post smitta?

Nej! Föremål som till exempel frukt och grönt, burkar och flaskor från affären smittar inte, inte ens om det rör sig om varor från Italien. Post är alltså inte heller någon risk.

Marie: Jag jobbar inom vården och undrar om handdesinfektion hjälper mot viruset eller krävs det alltid tvål och vatten först?

Alkohol dödar detta virus, men en ordentlig handtvätt med tvål och vatten fungerar också.

Anita Wejshag: Flera med mig - är vaccinerade mot lunginflammation, är det till nytta/ gagn i dessa Corona tider?

Vaccination mot pneumokockbakterier ger ett visst skydd mot just denna orsak till lunginflammation. Influensa kan ibland bana väg för bakterier och det är inte otänkbart att också coronaviruset gör det, men vi vet ännu för lite om så är fallet. Om man är pneumokockvaccinerad eller inte har nog bara effekt på marginalen.

Maria: Om jag nyser eller hostar och är smittad, förstår jag att viruset "flyger iväg". Men hur gör viruset efter detta, flyger det vidare i luften?

Det är en så kallad droppsmitta, inte en luftsmitta. Dropparna flyger visserligen i luften, men inte så långt. De faller till marken med hjälp av droppens tyngd, vid en normal nysning eller hosta inte mycket längre än någon meter.

Frits: Jag är 85 år och bor ensam utan hemhjälp. Om jag får hosta och feber vad skall jag göra då? Vem skall jag ringa och hur kommer jag till vården utan att smitta ner andra?

Du ska ringa 1177 som ger råd om vad som kan behöva göras. Köerna dit är långa idag vilket beror på att många ställer frågor och är oroliga för corona, men när kunskapen ökar så hoppas vi att köerna minskar. Bara den som är så sjuk att han eller hon behöver bedömas av läkare eller sköterska på plats, behöver komma till vårdcentral eller sjukhus. Coronaprov tas i nuläget nästan bara på den som kan behöva sjukhusvård.

Henric från Hjo och Emma har liknande frågor. Båda ska gifta sig, en i april och en i början av maj. De har lagt mycket tid och pengar på detta. Det är mellan 50 och 100 gäster bjudna. Hur ska de tänka?

Svår fråga. De planerar för vad som kanske skall bli livets roligaste evenemang. Idag gäller ”mötesförbud” för 500 personer i Sverige, i andra länder gäller 10. Hur det blir här om en vecka eller två vet vi inte. Det är inte troligt att epidemin är över så snart. Går det att ha själva vigseln bara ihop med närmaste familjen och ha den stora festen lite senare?

Adrienne: Jag har månadslinser och undrar om det är farligt nu eller om det finns någon smittorisk med att jag använder de ” i dessa tider”?

Jag kan för lite om detta, men har svårt att se att en virusinfektion som inte är en symtomgivande ögoninfektion skulle vara farlig för månadslinser.

Birgitta från Ekby: Har en planerad operation på ortopeden den 8/4. Finns det nu stor risk att planerade operationer skjuts på framtiden?

All så kallad elektiv kirurgi är struken, det vill säga åtgärder som kan vänta utan risk för svårt lidande eller bestående men hos patienten. Din operation riskerar alltså att skjutas på framtiden om den inte bedöms som nödvändig att göras just då.

Flera som är äldre har frågor om bokade besök på sjukhus. Birgitta och Thorbjörn: Har båda kallelser till SkaS. De är över 80 år och tillhör alltså riskgruppen. Enligt direktiv skall de ju hålla sig hemma. Skall de verkligen hörsamma kallelsen och besöka sjukhuset?

Sjukhusen går igenom alla sina kallelser för att se vilka som kan skjutas på och inte. Många rutinbesök kan ske senare. Hör ni inget, så bedöms besöket sannolikt ändå som nödvändigt. Om ni är tveksamma, ring och kolla med den aktuella mottagningen.

Henrik: Finns det någon temperatur som gör att viruset dör på saker, förutom sprit/tvål och varmt vatten? Låt säga att du lägger in handskar du haft på dig utomhus, när du varit och handlat in i frysen, eller tvättar dem varmt i tvättmaskinen?

Frysen lär inte hjälpa mot virus. 60 grader i maskiner tar död på virus men frågan är om det är nödvändigt. Låter du handskarna torka över natten så kvittar det nog om de ligger inomhus eller utomhus. Virus verkar inte vara smittsamt från föremål annat än i färskt och fuktigt tillstånd.

Lotta Olsson: Undrar om alla är mottagliga för detta viruset? Och om inte, smittar man andra i alla fall?

Eftersom detta coronavirus, covid-19, är nytt för mänskligheten, så är vi alla mottagliga. Bara om man blir smittad kan man smitta vidare. När tillräckligt många haft det uppkommer en s.k. flockimmunitet, dvs viruset får svårt att hitta någon mottaglig person att smitta vidare till och då upphör epidemin successivt.

Katarina: Jag tillhör riskgruppen. Vet att man inte ska vara så orolig för smitta utomhus. Undrar om jag vågar spela golf på olika banor runt om i Skaraborg? Flera frågar om de kan vara utomhus och i så fall hur?

Att vara utomhus är en bra strategi och spela golf kan inte vara fel. Undvik att kramas om någon gör hole in one.

Lennart Jansson: På tisdag ska jag åka till Sahlgrenska för cellgiftsbehandling. Jag åker med Ronden. Jag får taxi från hemmet i Mariestad till Skara och därefter Rondenbussen. Kan jag åka säkert eller hur ska jag göra?

Din cellgiftsbehandling är nödvändig och viktigare än coronarisken. Cellgiftsbehandlingen i sig innebär sannolikt inte en ökad risk utan det är ditt allmänna hälsotillstånd i övrigt som har betydelse. Smittrisken bör ändå minimeras. Personer med luftvägssymtom ska undvika allmänna kommunikationer och särskilt rondenbussen, där ju många med nedsatt hälsa kan finnas. Hör med enheten på Sahlgrenska vad de säger om just dig. På just rondenbussarna bör man kunna planera för att minimera smittrisken i tider som dessa, men om det redan gjorts vet jag inte.

Jan-Erik Hallberg: Kan man ha en mindre hink innanför ytterdörr med något snabbverkande att doppa händerna i ? Och sedan skölja av med bara kallt vatten. Hålls smittan utomhus då?

Verkar komplicerat och sådana mängder av desinfektionsmedel är svårt att få tag på nu. Tvätta händerna med tvål och vatten.

Carin: Jag har varit andfådd och haft torrhosta sedan januari. Jag jobbar på sjukhuset i Lidköping och undrar om kartläggning av tidig smittspridning och även hur man går till väga för att (när det är tillgängligt) kunna få testa sig om man är immun mot coronaviruset?

Långdragen torrhosta verkar inte vara ett typiskt symtom i efterförloppet av denna typ av coronainfektion, även om hosta är det vid pågående sjukdom. Det finns ännu ingen allmänt tillgänglig test för genomgången infektion, men det jobbas intensivt på att ta fram en sådan. Jag är säker på att det kommer att finnas inom kort.

Så här jobbar SLA med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.