Hoppa till huvudinnehållet

Har Bildt ändrat uppfattning?

Publicerad:
Carl Bildt.
Carl Bildt. Foto: Hanna Franzén/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

När jag fick Carl Bildts bok “Den nya oredans tid” tänkte jag: Den boken hade jag inte själv köpt, ty jag känner Bildts försvarspolitik. Men nu har jag läst boken både eftertänksamt och omtänksamt samt hört Bildt intervjuas i tv-programmet Forum under rubriken ”Politik i bokhyllan”.

Jag ska fatta mig kort och konstatera att boken är en bra uppslagsbok med återgivande av en erfaren persons till dels självupplevda händelser runt om i världen.

Det är inte lätt att intervjua. Men nog hade det varit intressant att få veta hur Sveriges utrikesminister Ann Linde nu ska kunna förverkliga sin devis: ”diplomati i alla lägen måste gå före militära lösningar”.

Jag delar Ann Lindes inställning. Men tyvärr försatte Carl Bildt Sverige i ett annat läge med solidaritetsförklaringens förberedelser för krig över Östersjön mot Baltikum och samövning med världens – alltjämt stridande – starkaste militärpakt.

Jag känner Carl Bildt sedan 1980-talet, och han har bytt uppfattningar flera gånger. Det finns anledning att förmoda att Ann Linde får stöd för den diplomatiska linjen med arbete för fred och får stöd även av Bildt? Ty Bildts bok tar upp filosofen Immanuel Kants skrift ”Om den eviga freden”. Samtidigt talade han under tv-intervjun om hoppet om frihet för medborgarna i tveksamma demokratier som Kina och Ryssland.

Javisst, det svåra men klart eftersträvansvärda frihetsbegreppet berördes inte närmare i intervjun. Carl Bildt använder dock Kants tes i sin bok på sidan 421: ”Alla folks frihet skulle även innebära hela världens fred.” Han menar att denna tes ”har förvisso ett betydande stöd i den historiska erfarenheten”. Utopi ja men rätt strävan.

Ja, ledamoten i Krigsvetenskapsakademien Arvid Cronenberg och undertecknad lämnade ett särtryck ur Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (1/2017) till Försvarsberedningen och har några avslutande meningar som lyder:

”Alltjämt hävdar vi som ledstjärna devisen: ett litet lands säkerhet tillgodoses bäst genom goda relationer till närliggande stormakter.

Vår försvarsmakt är inte till för att i första hand bekämpa en attackerande supermakt. Det klarar den inte. Men den kan effektivt användas för att i förening med klok politik och smidig diplomati trygga vår neutralitet.”

Per Blomquist

Artikeltaggar

Insändare