• idag
  25 okt
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   2.1 mm
 • måndag
  26 okt
  12°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  27 okt
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  28 okt
  10°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  29 okt
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Tibro kommuns anställda får coronainformation

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Anita Enocksson
Svar till signaturen Undrande i SLA 4/5 och Göran Johansson i SLA 6/5.

Ledningen för Tibro kommuns socialförvaltning har arbetat aktivt sedan den 2 mars för att motverka smittspridning och så långt det är möjligt förbereda personalen som arbetar i våra verksamheter på att vårda coronasmittade vårdtagare.

Tibro kommun värnar om offentlighetsprincipen och har ett öppet förhållningssätt till både media och allmänheten. Vår grundinställning är att vi sprider information om de brister som uppdagas i våra verksamheter på samma sätt som vi presenterar positiva nyheter.

När det gäller tillgången till skyddsutrustning och eventuell förekomst av misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 är det dock inte möjligt att ha detta öppna förhållningssätt.

Beslutet om att sekretessbelägga informationen om tillgången till skyddsutrustning för allmänheten och andra utomstående är fattat för att kommunen ska följa de lagstadgade kraven på sekretess som finns i Offentlighets- och Sekretesslagen 18 kap 13 §, som berör allmänna intressen. Säkerhetspolisen har fastställt att information om brister inom vården som ställs samman på regional och nationell nivå kan påverka Sveriges säkerhet på ett negativt sätt. Därför redovisas dessa uppgifter bara krypterat till ansvarig myndighet.

Den bärande anledningen till att vi inte kommer att lämna ut uppgifter om coronasmitta i kommunens vård- och omsorgsverksamhet är patientsekretessen, som gäller vid hanteringen av all sjukdom. Tibro är en liten ort och hänsyn behöver därför tas till risken för spårning för att inte riskera att en enskilds identitet, arbetsplats med mera röjs.

De fattade sekretessbesluten innebär inte att vi undanhåller information till våra anställda. Tibro kommun har upprättat ett system för att ha grepp om tillgången på skyddsutrustning där utsedd personal ute i verksamheterna redogör för läget. En samlad bedömning av behovet görs tillsammans med vår medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Vid bekräftade fall av covid-19 hos en vårdtagare kommer den drabbades anhöriga informeras, efter samtycke från den drabbade, på samma sätt som vid all sjukdom. Personalen som vårdar den enskilde får information om den aktuella smittan för att kunna ge det stöd de behöver till vårdtagaren, för att kunna säkerställa sin egen säkerhet men också för att kunna vara extra vaksamma med städ- och hygienrutiner och övriga vårdtagares hälsa.

Vi hoppas att vi genom de här svaren kan lindra oron hos dig som är undrande och övriga Tibrobor och medverka till att den information som sprids om Tibro kommuns hantering av coronapandemin baseras på fakta och inte på spekulationer.

Anneli Koivuniemi

Socialchef i Tibro kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.