Bygg inte nytt i Tibro kommun!

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Anita Enocksson
Bygg hellre i Hjo eller Karlsborgs kommun, byggnadsnämnden i Tibro är inte samarbetsvilliga eller pålitliga. Man känner sig inte välkommen att bygga nytt och stanna i kommunen.

Vi sålde till och med vår gamla villa i Tibro till en Skövdefamilj som valde att bosätta sig här. Nu vill byggnadsnämnden statuera exempel och hotar oss med byggsanktionsavgift för att vi började förbereda "vår tomt" inför kommande husbyggnation året efter. Vi hade varken bygglov eller startbesked så det fanns inga planer på att börja bygga. Enligt Boverket så anses inte en byggstart uppstartad förrän grunden börjar anläggas. (En dom från kammarrätten 2009-09-11, 2726-08.) Schaktning och fyllning anses inte som byggåtgärd och det krävdes inget marklov.

När tomten äntligen kom ut till försäljning i maj 2018 så började vi lägga bud. Mitt under budgivningen blev vi oroliga om vi skulle få bygglov för en året runt-bostad på tomten i framtiden. Därför tog vi kontakt med en av Tibro byggnadsnämnds kunniga byggnadsinspektörer för att få fakta. Han påstod att "ni har en sådan tur att det finns ingen detaljplan över området och heller inte några övriga områdesbestämmelser som gäller där. Ni bör väl inte bygga större än 500 m2 stort eller högre än tre våningar".

Vi lade in ett högre bud och fick till slut tomten.

Vi började med att söka tillstånd hos Vägverket för att anlägga en ny infart till tomten. Detta gick bra utan några problem. När hösten kom anlitade vi ett företag som hjälpte oss att fälla 15 björkar och en 100-årig gran på fastigheten. Efter detta sökte vi rivningslov och betalade till kommunen för att få riva den gamla sommarstugan på tomten. Detta var heller inga problem. För att få bort träden och husresterna och få in grävmaskin och lastbil var vi tvungna att fylla upp och jämna till den sluttande tomten. Vatten och avloppsrör drogs upp som var nergrävda över tomten sedan ett par år tidigare.

Enligt vår dåvarande valda kontrollansvarige så påpekade han även att vi var tvungna att handikappanpassa tomten inför kommande bygglovsansökan. (Tomten fick inte slutta mer än 1 meter på 12 meter enligt honom.) Marklov skulle inte behövas. Vi anlitade då en grävfirma som gjorde detta, vi kände även att det skulle vara bra om marken fick sätta sig lite under vintern. Vi skulle ju inte börja bygga förrän till sommaren 2019.

Tibro kommun beslöt därför att anmäla oss och drog detta till länsrätten i ett ärende som vi överklagat. Byggsanktionsavgiften sänktes då från cirka 125 000 kronor till ca 25 000 kr. Länsrätten tyckte att den var orimligt hög i förhållande till den överträdelse som skett, det fanns heller ingen anledning att tro att det utförts uppsåtligen. Vi har inte orsakat några problem vare sig för grannar eller några andra.

I nuläget ligger ärendet hos Mark och Miljödomstolen i Vänersborg. Så tokigt allt kan bli!

Besvikna & trogna skattebetalande Tibrobor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.