Prioritera försvarspengar till folkförsvaret

Debatt
PUBLICERAD:
Pengar och personella resurser behövs för att rusta upp efter coronakrisen. Här kan försvarsområdet bidra. Eller bättre uttryckt: Prioritera försvarspengar till folkförsvaret och träffa rätt – sjukvård, räddningstjänst i vid bemärkelse, frivilligorganisationer med mera – kort sagt inom grundläggande funktioner som är viktiga för hela landets trygghet och säkerhet, i nära förening med en verklig allmän värnplikt.

Detta synsätt rimmar väl med Ann Lindes nyligen deklarerade utrikespolitik, där hon menar att främst diplomati ska utnyttjas för att bygga svensk säkerhet. Klokt, och då får JAS- och u-båtsindustrin ledas in på försvarsmateriel till verklig nytta för vårt folkförsvar.

Den insiktsfulle begriper att eftersom både USA och Ryssland har intresse av vårt markterritorium tar kraften i deras intressen ut varandra. Vårt självständiga folkförsvar, som ska byggas för uthållighet över hela ytan, verkar då krigsavhållande på USA och Ryssland som med sin nära positionering till Sverige till och från visar antagonistiska attityder mot varandra.

Både USA och Ryssland bör kunna godta Sveriges självständiga, uthålliga, trovärdiga försvar. Det sparar kraft hos båda parter.

Det är stormakternas positionering, militära utrustning och övningar som kan ge en uppfattning av deras behov, om deras intressekonflikter skulle leda till väpnad konflikt eller i värsta fall till storkrig.

USA kan vid väpnad konflikt med Ryssland med sin överlägsenhet till havs och i luftrummet främst tillgodose offensiva behov vid sidan av svenskt markterritorium.

Ryssland, som har ett instängt strategiskt/operativt läge, har ett tydligt defensivt behov av vårt markterritorium och fria vattenvägar norr och söder om Skandinavien.

Sverige har genom åren internationellt hjälpt till med fredsbevarande styrkor.

Tydligen har nu Försvarsberedningens majoritet insett hur starkt ett krigsavhållande försvar kan bli med fredsbevarande styrkor på hela vårt vidsträckta markterritorium. Äntligen kan vi då i förening med folkmajoriteten få ett nationellt försvar som verkar för fred.

Per Blomquist

Ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.