En politik för fred och samlevnad

Debatt
PUBLICERAD:
Hultqvist framstår som krigsminister som inrättat värdlandsavtal och tillåter övning av anfallskrig på vårt markterritorium med stridskrafter från USA och Nato, skriver Per Blomquist i sin debattartikel.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Den 12 juni läser jag professor Anders Björnssons inlägg på den mycket sakliga sajten alliansfriheten.se att han på nätet har sökt efter slagordet ”fredlig samlevnad” och fick som första post följande:

”Att leva tillsammans i fred handlar om att acceptera skillnader och att ha förmågan att lyssna, erkänna, respektera och uppskatta andra samt leva på ett fredligt sätt. Den 16:e maj förklarade FN:s generalförsamling som den Internationella dagen för fredlig samlevnad som ett medel för att regelbundet mobilisera det internationella samfundets ansträngningar. Dagen syftar till att upprätthålla önskan om att leva och agera tillsammans, förenade i mångfald, att bygga en hållbar värld av fred, solidaritet och harmoni.”

Dagen efter, den 13 juni, läser jag i SLA på ledarsidan Agnes Karnatz ledare med rubriken: ”Våga visa försvarsintresse.” Min första tanke blir: Vågar inte medborgarna visa försvarsintresse? Förmodligen inte. Varför? Därför att vi har en försvarsminister Peter Hultqvist som sprider dels hat mot ett av våra största partier (Aftonbladet 3/12-19 med flera), dels hat och hot mot vår stora granne i öster, Ryssland.

Hultqvist framstår som krigsminister som inrättat värdlandsavtal och tillåter övning av anfallskrig på vårt markterritorium med stridskrafter från USA och Nato.

Det stora partiet som Hultqvist tycker illa om är Sverigedemokraterna som överväger att kalla sig socialkonservativa. Då kanske jag kan följa detta parti som alltsedan start tog över socialdemokratisk trygghetspolitik, militär alliansfrihet, svensk självständighet och ett försvar grundat i verklig allmän värnplikt.

Nu är jag inte partipolitiskt intresserad. Därför har jag föreslagit utbyte av Hultqvist och självklart då även ÖB Micael Bydén som okunnigt och ordrikt utan mening talar om trösklar som inte finns. Rysslands missilrobotar kan slå ut JAS i ett inledande slag.

Ja, det vore tragiskt att i opinionen mista det stora partiet (S) för en trovärdig försvarsfråga – ett parti som så sent som på sin kongress 2017 enhälligt röstade för militär alliansfrihet.

Den säkerhetspolitiska analytikern Minou Sadeghpour skriver: ”Om inte regeringen visar intresse för att ge Försvaret tillräckliga ekonomiska förutsättningar blir slutsatsen för många människor att detta knappast är något att bry sig om.” (SLA 13/6)

Intresset ljuger inte! Utrikesminister Ann Linde har proklamerat att Sverige ska driva en politik som innebär att diplomati även ska rikta sig mot de stater eller sammanslutningar som till och från visar antagonism mot varandra – till exempel USA/Nato och Ryssland, så tolkar jag henne.

Då kan vi få en politik för fred och kanske till och med för nedrustning. Vi kan på nytt få en säkerhetspolitik som kan ställa Sverige utanför krig, om väpnad konflikt uppstår dem emellan.

Per Blomquist

Ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.