Stå upp för hedersutsatta flickor

Insändare
PUBLICERAD:
Ska unga flickor i förskolan täckas med slöja utifrån logiken att de annars riskerar att attrahera mäns åtrå? Vi tycker inte det, menar representanter för SD Skövde i sin replik.
Foto: Martina Holmberg / TT
Replik.

Johan Ask valde att i SLA 23/6 utnämna sig själv till allvetande domare av såväl svensk lagstiftning som internationella konventioner. Bakgrunden är att kommunfullmäktige avslog vår motion angående slöjförbud med svepargumentet att förslaget inte vore lagligt. Ask kan naturligtvis ha en subjektiv uppfattning om att så är fallet men tills det återfinns ett prejudikat på området är det endast ett tyckande från hans sida – vilket inte minst synliggörs av att andra kommuner landat i att det är ett lagligt förslag.

Vidare anser Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet, att det inte strider mot svensk lag, samt att Europadomstolens praxis på området är tydlig – slöjförbud är tillåtet enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det står naturligtvis Johan Ask fritt att, trots andra kommuners beslut och Europadomstolens praxis på området, tycka att förslaget är olagligt men det blir inte sanning bara för att han känner så.

Med bakgrund av detta torde det intressanta vara själva sakfrågan, vilken S medvetet valt att ducka. Ska unga flickor i förskolan täckas med slöja utifrån logiken att de annars riskerar att attrahera mäns åtrå? Vi tycker inte det.

Alva Orrenvade (SD)

Beatrice Orrenvade (SD)

Göran Segerstedt (SD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.