Är en höghastighetsjärnväg värd priset?

Insändare
PUBLICERAD:
Är det värt priset att bygga en höghastighetsjärnväg, undrar Lars Hjertén.
Foto: STR
Häromdagen meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth, att januaripartierna kommit överens om att bygga om järnvägen, så att man i framtiden kan köra höghastighetståg på utvalda sträckor.

För Skaraborgs del kommer Västra stambanan att minska i betydelse, då knutpunkten mellan Stockholm och Göteborg blir Jönköping. Falköping och Skövde kommer inte längre att vara stationer mellan våra två största städer. Västra stambanan, som öppnades 1862, kommer att minska i betydelse.

Namnet Östra Västra Götaland, eller Västra Götalands Östra, som Skaraborg numera benämns, påminner om en järnvägsanhalt. Inte helt fel med tanke på att vi förlorar den viktigaste järnvägen mellan Stockholm och Göteborg.

Farten på den nya förbindelsen kommer att vara över 300 km/timme mot drygt 200 km/timme på dagens Västra stambana. Kostnaden är enorm och tidigare projekt har inte sällan visat sig dubbelt så dyra som man beräknat. Är det värt priset? Jag anser att man istället bör satsa på befintliga banor till ett betydligt lägre pris.

Lars Hjertén (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.