• idag
  21 sep
  12°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  22 sep
  19°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  23 sep
  19°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  24 sep
  17°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  25 sep
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   3.8 mm

Mygg- och myndighetsplågan

Ledare
PUBLICERAD:
I takt med att översvämningar blir vanligare på fler platser kommer myggplågan troligen att sprida sig.
Foto: Sara Johannessen Meek
För de flesta är myggen ett av sommarens irritationsmoment, men på vissa platser blir myggorna en ren plåga.

I områden som Nedre Dalälven och värmländska Forshaga kan de så kallade översvämningsmyggen, vars ägg kan överleva i många år innan de kläcks, göra det outhärdligt att vara utomhus utan heltäckande dräkt. Trots det måste invånarna årligen oroa sig för om de kommer att få tillstånd att bekämpa myggen kommande sommar.

I Forshaga, Deje och Edeby längs Klarälven har det varit en flera år lång kamp att få tillstånd att bekämpa myggen. Men tisdagen den 14 juli blev det till slut av, efter att ansökan fått godkänt från alla berörda myndigheter tidigare under året (VF 14/7, SVT 26/3). Myggen har bekämpats från helikopter med det biologiska medlet BTI.

Det gäller att genomföra bekämpningen vid rätt tillfälle i mygglarvernas utveckling. Om de redan har kläckts till mygg är det för sent och plågan är ett faktum.

Vissa år gör väderförhållandena att myggen blir få, men ofta är det bara bekämpningsmedlet som kan rädda befolkningen. Just Forshaga och Nedre Dalälven är särskilt drabbade områden på grund av älvarnas reglerade vattenflöden. Längs Klarälven är risken att myggplågan framöver också kommer att drabba platser som Munkfors, Hagfors och Karlstad. Förra året konstaterades även att samma myggart nu finns på norra Gotland (Helagotland 20/8-19). Och i takt med att översvämningar blir vanligare på fler platser kommer myggplågan troligen att sprida sig. Då lär trycket öka för att få tillstånd för bekämpning.

Trots att översvämningsmygg är ett återkommande problem ges tillstånd bara för korta perioder i taget. Det krävs dispens från förbudet att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg. Om det omfattar ett Natura 2000-område – vilket täcker mer än sju miljoner hektar av Sveriges yta – behövs ytterligare tillstånd. Ansökan måste godkännas av Naturvårdsverket och medlet av Kemikalieinspektionen, men det kan också krävas ett ja från länsstyrelsen och regeringen.

Att myggbekämpning från luften omfattas av kontroller är inget konstigt. Men med tanke på vilken typ av medel det gäller framstår tillståndsprocessen som grovt överdriven. BTI är helt ofarligt för andra levande varelser än just de myggarter som bekämpas. Det finns ingen klarlagd negativ påverkan på naturen – annat än att de plågsamma myggorna uteblir och många djur därmed kan överleva sommaren.

Visst krävs ändå en vaksamhet mot eventuella effekter av bekämpningen och en öppenhet för att börja använda nya och tillräckligt effektiva metoder. Inte heller bör tillstånd för bekämpning missbrukas och användas de år då vädret gör att myggen blir relativt få. Men allt detta kan göras även om det blir enklare att få tillstånd.

Det måste vara möjligt för människor i drabbade områden att leva och bo där även under somrar då vädret är till myggens fördel. Oförstående och förhalande myndigheter ska inte behöva vara ytterligare en plåga.

Agnes Karnatz/SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.