Därför behöver vi ett totalförsvar i Sverige

Publicerad:
Som biskop i Svenska kyrkan tycker jag att det är viktigt att kyrkan är med och främjar en andlig friskvård och en god värdegrund inom försvarets olika delar, menar biskop Åke Bonnier. Foto: Carla Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till Per Blomquist i SLA 15/7.

Jag tackar för den fråga jag fick av Per Blomqvist (15 juli 2020) i ett öppet brev gällande försvaret. Frågan som han ställde till mig var vilken inställning jag har tagit i försvarsfrågan.

Försvarsfrågan är på många sätt en komplex fråga. Givetvis förespråkar jag som kristen fred och försoning och inte strid och konflikter. I ett idealsamhälle ser jag människan leva i fred, respekt och i försoning med varandra och med hela Guds skapelse, men tyvärr lever vi inte i den verkligheten än.

Därför finns behov av ett försvar. Vi behöver ett totalförsvar i Sverige för att markera och möjliggöra vår vilja till självständighet. Jag menar att det är nödvändigt för att kunna stå upp för de demokratiska ideal som har blivit grundbulten i vårt samhälle med dess strukturer. Självständighet gör det självklart möjligt att skydda våra grundlagsskyddade rättigheter som exempelvis yttrandefrihet, religionsfrihet och tryckfrihet. I detta sammanhang är alltså totalförsvaret nödvändigt för att värna den konstitutionella självständigheten och friheten.

Vi behöver också ett totalförsvar för att värna dem som bor inom Sveriges territorialgränser och här vill jag vara tydlig. Var och en som vistas i Sverige måste ha ett grundläggande skydd och rätt till mänskliga rättigheter och det oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättningar eller socioekonomiska förhållanden etcetera.

Jag delar Per Blomquists uppfattning om att försvarets uppdrag är fredsbevarande. Vi behöver ett försvar som har tillräckligt med resurser för att kunna värna freden. Totalförsvaret är självklart mer än summan av alla vapenslag och civilförsvarsstrukturer. Det handlar även om attityder, dialog och ett viktigt värdegrundsarbete som är angeläget för en god process och miljö inom försvaret och även i dess internationella verksamhet. Då behövs resurser till arbete med kommunikation och utbildning gällande mänskliga rättigheter och andra frågor som behövs för att vara med och bygga trygghet.

Trygghet är dock nödvändigtvis inte samma sak som säkerhet. Du kan vara säker bakom lås och murar, men trygghet gör att du inte behöver stängsel eller vapen i din närhet för att sova gott om natten. En viktig del i strävan mot en tryggare värld är att arbeta med våra fördomar. Att värna de demokratiska värdena och de ideal som formar ett gott samhälle. Här har försvaret en viktig funktion och i denna fråga har samverkan mellan försvaret och kyrkan stor betydelse. Kyrkans roll i försvarssammanhang kan inte nog understrykas. Där gör präster och andra en ovärderlig insats i komplexa sammanhang – inom försvarets anläggningar, i utlandsuppdrag tillsammans med en kontingent, men också självklart hemma i Soldathemssammanhang.

Som biskop i Svenska kyrkan tycker jag att det är viktigt att kyrkan är med och främjar en andlig friskvård och en god värdegrund inom försvarets olika delar. Det är också viktigt att vi fortsätter att verka för det som både kyrkan och försvaret har som gemensamt uppdrag – att vara med och möjliggöra en tillvaro där varje enskild människa får leva i fred och frihet.

Åke Bonnier

Biskop i Skara stift

Artikeltaggar

Debatt

Läs vidare